Κωνσταντίνος Σπανουδάκης, στο 4ο ΣΔΙΤ Forum: Πανεπιστήμιο Κρήτης, νέες φοιτητικές εστίες

  • Post last modified:22/04/2022
  • Post category:ΣΔΙΤ TV

Ο Κωνσταντίνος Σπανουδάκης, Αντιπρύτανης Οικονομικών και Υποδομών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο πλαίσιο του 4ου ΣΔΙΤ Forum, δίνει την τελική εικόνα των συγκροτημάτων των νέων φοιτητικών εστιών

Continue ReadingΚωνσταντίνος Σπανουδάκης, στο 4ο ΣΔΙΤ Forum: Πανεπιστήμιο Κρήτης, νέες φοιτητικές εστίες