Τι οδήγησε την ομάδα Λιβανού στην απόφαση για τις ΣΔΙΤ

Η ομάδα Λιβανού κατέφυγε στις ΣΔΙΤ, λόγω των εκτεταμένων έργων που πρέπει να γίνουν με μόχλευση, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση του συστήματος.

Continue ReadingΤι οδήγησε την ομάδα Λιβανού στην απόφαση για τις ΣΔΙΤ