Πώς έφτασαν οι εγγειoβελτιωτικές υποδομές στα όριά τους.

Η αποκαλυπτική μελέτη της διαΝΕΟσις για τις εγγειoβελτιωτικές υποδομές έδειξε τον δρόμο στην ομάδα του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Σπήλιου Λιβανού.

Continue ReadingΠώς έφτασαν οι εγγειoβελτιωτικές υποδομές στα όριά τους.