Ανάλυση του κόστους των ΣΔΙΤ περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας για το ΠΔΕ

  • Post last modified:13/05/2024
  • Post category:Νέα

Η μέθοδος των ΣΔΙΤ επελέγη συχνά, χωρίς να προηγηθεί η χρήση του δείκτη σύγκρισης του δημόσιου τομέα - Public Sector Comparator.

Continue ReadingΑνάλυση του κόστους των ΣΔΙΤ περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας για το ΠΔΕ