Μανώλης Γραφάκος, ομιλία στο 3ο ΣΔΙΤ Forum

  • Post last modified:15/12/2021
  • Post category:ΣΔΙΤ TV

Η ομιλία που έδωσε ο Μανώλης Γραφάκος στο πλαίσο οτυ 3ου ΣΔΙΤ Forum παρουσίασε τις αλλαγές στον Εθνικό σχεδιασμό Διαχείρησης Αποβλήτων και την αξιοποίηση των ΣΔΙΤ.

Continue ReadingΜανώλης Γραφάκος, ομιλία στο 3ο ΣΔΙΤ Forum