Οδηγός πλοήγησης στο 4ο ΣΔΙΤ Forum: Ομιλίες, Ομιλητές και Video

Οι ομιλητές του 4ου ΣΔΙΤ Forum προέβαλαν όλα τα θέματα που αφορούν στις ΣΔΙΤ στην Ελλάδα αναδεικνύοντας τις θετικές εξελίξεις αλλά και τις προκλήσεις.

Continue ReadingΟδηγός πλοήγησης στο 4ο ΣΔΙΤ Forum: Ομιλίες, Ομιλητές και Video

Δεύτερο ΣΔΙΤ forum για τις Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα

Το Δεύτερο ΣΔΙΤ forum ολοκλήρωσε τις εργασίες του στην Αθήνα την 29η Μαρτίου του 2018. Τίτλος του συνεδρίου ήταν "Επενδύοντας στην Τοπική Ανάπτυξη".

Continue ReadingΔεύτερο ΣΔΙΤ forum για τις Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα