Υποστηρικτές και Συνοδοιπόροι στην ανάπτυξη του θεσμού ΣΔΙΤ

Οι Υποστηρικτές και Συνοδοιπόροι του θεσμού ΣΔΙΤ και του 4ου ΣΔΙΤ Forum, που πραγματοποιήθηκε επιτυχώς στις 13 Απριλίου 2022, στην Αθήνα.

Continue ReadingΥποστηρικτές και Συνοδοιπόροι στην ανάπτυξη του θεσμού ΣΔΙΤ

Χορηγοί και Υποστηρικτές 2ου forum για τις ΣΔΙΤ

Οι Χορηγοί και Υποστηρικτές 2ου συνεδρίου της πρωτοβουλίας ΣΔΙΤ Forum που διοργανώθηκε από την AEnergy συνέβαλαν αποφασιστικά στην υλοποίηση του συνεδρίου

Continue ReadingΧορηγοί και Υποστηρικτές 2ου forum για τις ΣΔΙΤ

Χορηγοί και υποστηρικτές 3ου forum για τις ΣΔΙΤ

Οι χορηγοί και υποστηρικτές 3ου forum ήταν πολύτιμοι και απαραίτητοι συνοδοιπόροι, όπως άλλωστε σε κάθε δραστηριότητα που σκοπό της έχει την προσφορά στο δημόσιο διάλογο.

Continue ReadingΧορηγοί και υποστηρικτές 3ου forum για τις ΣΔΙΤ