Χορηγοί και υποστηρικτές 3ου forum για τις ΣΔΙΤ

You are currently viewing Χορηγοί και υποστηρικτές 3ου forum για τις ΣΔΙΤ

Οι χορηγοί και υποστηρικτές 3ου forum για τις ΣΔΙΤ ήταν πολύτιμοι και απαραίτητοι συνοδοιπόροι, σε μία δραστηριότητα με συνεισφορά στο δημόσιο διάλογο και στην ενημέρωση για το θεσμό.

Στο τρίτο συνέδριο των ΣΔΙΤ, που πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2019 από την Α-Εnergy, χορηγοί ήταν η δικηγορική εταιρία LEXPARTNERS Σφηκάκης & Συνεργάτες και η εταιρία Ενεργειακών Υπηρεσιών ΖΕΒ ΑΕΕΥ.

Υποστηρικτής του συνεδρίου ήταν η TREK Development Α.Ε. – Τεχνικός Σύμβουλος έργων.

Χορηγοί και υποστηρικτές 3ου forum ΣΔΙΤ: Μία σύντομη παρουσίαση

LEXPARTNERS ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (Χορηγός)

Η δικηγορική εταιρία LEXPARTNERS ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ έχει κλείσει
περισσότερα από 25 χρόνια παρουσίας και διακρίσεων στην ελληνική αγορά νομικών
υπηρεσιών.

Στο δυναμικό της “LEXPARTNERS” περιλαμβάνονται σήμερα 11 δικηγόροι ως μέλη πλήρους απασχόλησης, ενώ η ομάδα υποστήριξης περιλαμβάνει και άλλα εννέα στελέχη.

Οι LEXPARTNERS έχουν γραφεία ανταπόκρισης στη Θεσσαλονίκη, τη Λευκωσία, το Λονδίνο και τη Μελβούρνη και διαθέτουν δίκτυο μόνιμα συνεργαζόμενων δικηγορικών γραφείων στις 13 περιφέρειες της χώρας.

το σύγχρονο λογότυπο της δικηγορικής εταιρίας lexpartners

Οι LEXPARTNERS παρέχουν νομική υποστήριξη σε ευρύ φάσμα αντικειμένων, που αφορά επιχειρηματικές συναλλαγές και επενδύσεις, δημόσιες συμβάσεις, εταιρικές λειτουργίες καθώς και την ανάκτηση απαιτήσεων τραπεζών και μεγάλων επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερη ανάπτυξη έχει ο τομέας των συμβουλευτικών νομικών υπηρεσιών, που απευθύνεται σε
επιχειρήσεις διαφόρων εταιρικών τύπων και φορείς του δημόσιου τομέα.

Οι παρεχόμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες συνδυάζονται με την ενεργό δικαστηριακή πράξη και την ιδιαίτερη εμπειρία στη διαιτησία και τη διαμεσολάβηση, καθιστώντας τις παρεχόμενες νομικές υπηρεσίες μας ολοκληρωμένες και αποτελεσματικές.

Οι LEXPARTNERS έχουν ιδιαίτερη εμπειρία σε θέματα:

 Εμπορικού και εταιρικού δικαίου
 Συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου, ιδιαίτερα δε εμπορευματικών, τραπεζικών και συμβάσεων υπηρεσιών
 Δημοσίων συμβάσεων (παραχώρησης, ΣΔΙΤ, υπηρεσιών, έργων, προμηθειών)
 Συμβάσεων και συναλλαγών στον τομέα της ακίνητης περιουσίας
 Χρηματιστηριακής νομοθεσίας
 Διεθνούς φορολογικού σχεδιασμού και αλλοδαπών εταιριών (διεθνή ή αλλοδαπά εμπιστεύματα – trusts, υπεράκτιες εταιρίες)

Οι LEXPARTNERS έχουν εργαστεί μέχρι σήμερα και εργάζονται με επιτυχία για έργα παραχώρησης (αυτοκινητόδρομοι, μαρίνες κα), πλήθος συμβάσεων ΣΔΙΤ (αυτοκινητόδρομοι, φωτισμός, κτιριακά έργα κ.ά.), καθώς και μεγάλα έργα (επέκταση της γραμμής 2 και 3 του Μετρό, ανάθεση της γραμμής 4 του Μετρό, έργο TAP, ενεργειακά έργα κα) και έτσι έχουν αναδειχθεί σε μία από τις κορυφαίες δικηγορικές εταιρίες στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων.

ZEB- Zero Energy Building (Χορηγός)

Η εταιρία που σχεδιάζει υπηρεσίες που στοχεύουν στην καλύτερη δυνατή ενεργειακή απόδοση δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας, της χρήσης εναλλακτικών πηγών ενέργειας και της καλύτερης αξιοποίησης των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων.

 Πρωτοπόροι στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και εφαρμογή ΣΕΑ στην εγχώρια αγορά
 Εξειδικευμένη ομάδα ενεργειακών μηχανικών και αναλυτών στον ενεργειακό σχεδιασμό και διαχείριση ενέργειας κτιρίων
 Πιστοποιημένο προσωπικό με διεθνή εμπειρία στην διαχείριση έργων ESCO
 Εμπειρία στην Εφαρμογή Διεθνών Προτύπων και Πρακτικών Διαχείρισης Ενέργειας (IPMVP)
 Εξειδίκευση στην ανάπτυξη οικονομοτεχνικών μοντέλων και συμβάσεων ενεργειακής αποδοτικότητας

λογοτυπο της εταιρίας zeb δηλαδή zero energy building

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες:

 Σχεδιασμός και ανεύρεση χρηματοδότησης έργου
 Σχεδιασμός και υλοποίηση των απαιτούμενων τεχνικών δράσεων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης και η συντήρηση
 Μέτρηση, παρακολούθηση και επαλήθευση της εξοικονομούμενης ενέργειας κατά την συμβατική περίοδο
 Εγγύηση για την εξοικονόμηση ενέργειας από τις τεχνικές επεμβάσεις

Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται στο κόστος του έργου και χρηματοδοτούνται από την εξοικονόμηση κόστους που επιτυγχάνεται.

Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο της εταιρίας.

TREK Development (Υποστηρικτής)

Η TREK Development (πρώην TREK Consulting) συγκαταλέγεται στις κορυφαίες αναπτυξιακές εταιρίες Έργων Χρηματοδότησης Υποδομών, παρέχοντας υπηρεσίες χρηματοοικονομικής & χρηματοδοτήσεων στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Ιδρύθηκε το 1995 στην Αθήνα και σήμερα έχει παρουσία μέσω θυγατρικών της στο Μόναχο, το
Λονδίνο, τη Θεσσαλονίκη και τη Λευκωσία.

trek development logo πράσινο ανοιχτό και γκρι

Τα τελευταία 24 χρόνια η TREK έχει σχεδιάσει και υποστηρίξει αναπτυξιακές πρωτοβουλίες τόσο στον Ιδιωτικό όσο και
στο Δημόσιο Τομέα, πετυχαίνοντας χρηματοδοτήσεις σε περισσότερους από 1.500 οργανισμούς, ενώ έχει εργαστεί σε
θέματα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Πόρων σχεδόν σε όλα τα Υπουργεία και σε όλες τις Περιφερειακές Αρχές και μεγάλους Δήμους στην Ελλάδα.

Αντίστοιχα έχει υποστηρίξει Κυβερνητικούς Φορείς στη Ν.Α. Ευρώπη, την Ανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, κυρίως σε θέματα Χρηματοδοτήσεων, Συμπράξεων Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα σε έργα Υποδομών και Ενεργειακής Εξοικονόμησης.

Σωρευτικά, η TREK έχει σχεδιάσει και διαχειριστεί περισσότερα από 4 δις Ευρώ αναπτυξιακών έργων και υποδομών. Μέσω της TREK, για πρώτη φορά χρηματοδοτήθηκε Ελληνική Περιφέρεια απ’ ευθείας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (2012) και για πρώτη φορά εγκρίθηκαν και διατέθηκαν τα νέα Τραπεζικά Χρηματοδοτικά εργαλεία του Ευρωπαϊκού Επενδυτικού Ταμείου (EiF) στο Ελληνικό Τραπεζικό σύστημα (2013).

Σήμερα (2019), η TREK υποστηρίζει το μεγαλύτερο ενεργό portfolio έργων Υποδομών και Ενεργειακής Εξοικονόμησης στην Ελλάδα (Project Financing/ΣΔΙΤ). Περισσότερα για την εταιρία μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο της, σε αυτή τη διεύθυνση.

Συνεργαζόμενοι Φορείς

Για τη συνεργασία τους στο πλαίσιο του 3ου ΣΔΙΤ Forum, θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε το Υπουργείο Ανάπτυξης και Eπενδύσεων, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, την Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και τον Σύνδεσμο Ελληνικών Εταιρειών-Γραφείων Μελετών.

Χωρίς το ένθερμο ενδιαφέρον τους, το συνέδριο αυτό δεν θα είχε την ίδια αποτελεσματικότητα και επιτυχία.

Η φωτογραφία του τίτλου είναι του Andrea Piacquadio από το Pexels