Χορηγοί και Υποστηρικτές 2ου forum για τις ΣΔΙΤ

You are currently viewing Χορηγοί και Υποστηρικτές 2ου forum για τις ΣΔΙΤ

Οι Χορηγοί και Υποστηρικτές 2ου συνεδρίου της πρωτοβουλίας ΣΔΙΤ Forum που διοργανώθηκε από την AEnergy συνέβαλαν αποφασιστικά στην υλοποίηση του συνεδρίου με τίτλο:

«ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Πρωτότυπες προτάσεις για την επιτάχυνση και διευκόλυνση των έργων που υλοποιούνται σε τοπικό επίπεδο συνολικότερα, αλλά και με συνεργασίες δημόσιου -ιδιωτικού τομέα ειδικότερα, κατατέθηκαν από τους άμεσα ενδιαφερόμενους, στο πλαίσιο του 2ου ΣΔΙΤ φόρουμ, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 29 Mαρτίου 2018 σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Χορηγοί και υποστηρικτές 2ου ΣΔΙΤ Forum

Βασικός χορηγός της εκδήλωσης, ήταν η «TREK Development Α.Ε».

Χορηγοί και Υποστηρικτές 2
το κεντρικό banner της εκδήλωσης του 2ου ΣΔΙΤ Forum

Ανάμεσα στους υποστηρικτές ήταν η «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ», η «Watt AE», η «GLOBILED»

Θεματολογία

Βασικό θέμα του φόρουμ, ήταν, η στροφή σε βιώσιμες επενδύσεις στις τοπικές οικονομίες με παράλληλη αξιοποίηση των διαθέσιμων αφενός ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών πόρων και αφετέρου μόχλευσης με ιδιωτικά κεφάλαια. Η εκδήλωση, οργανώθηκε από το επιχειρηματικό φόρουμ Α – Energy Investments με την άμεση συμμετοχή και συνεργασία της ΚΕΔΕ, της ΠΕΤΑ ΑΕ – Αναπτυξιακής ΟΤΑ, ενδιαφερόμενων Περιφερειών, του ΚΑΠΕ, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, του ΤΕΕ, αρμόδιων υπουργείων, του δικτύου «Βιώσιμη Πόλη», επιχειρηματικών φορέων όπως ο ΣΑΤΕ κα.

Αναλυτικές πληροφορίες για το συνέδριο μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα του Ιστότοπου.