Φώτιος Μάρης, στο 4ο ΣΔΙΤ Forum: κτιριακά έργα του Πανεπιστημίου Θράκης (vid)

You are currently viewing Φώτιος Μάρης, στο 4ο ΣΔΙΤ Forum: κτιριακά έργα του Πανεπιστημίου Θράκης (vid)

Ο Φώτιος Μάρης, Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Δημοκρίτειο Παν/ο Θράκης, μιλάει στο 4ο ΣΔΙΤ Forum. Αντικείμενο της ομιλίας του οι εξελίξεις στο επίσης φιλόδοξο έργο του Δημοκριτείου που περιλαμβάνει φοιτητικές εστίες, πανεπιστημιακές κατοικίες, μία νέα κεντρική βιβλιοθήκη, ένα ερευνητικό κέντρο και διάφορα άλλα κτίρια.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ομιλίες και τους ομιλητές του 4ου ΣΔΙΤ Forum δείτε την σχετική ενότητα του ιστότοπου sditforum.