Ο Δημήτρης Παπαγιαννίδης παρουσιάζει το πρόγραμμα ΥΔΩΡ 2 στο 4ο ΣΔΙΤ Forum (vid)

You are currently viewing Ο Δημήτρης Παπαγιαννίδης παρουσιάζει το πρόγραμμα ΥΔΩΡ 2 στο 4ο ΣΔΙΤ Forum (vid)

Ο Δημήτρης Παπαγιαννίδης παρουσίασε αναλυτικά τα έργα άρδευσης και ύδρευσης με ΣΔΙΤ που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος ΥΔΩΡ 2. Ο κ. Παπαγιαννίδης είναι ο Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Με τα έργα αυτά εξασφαλίζεται η βιώσιμη χρήση τους με τη μείωση των αναγκών του νερού λόγω της μείωσης των απωλειών και της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Σε ότι αφορά το επενδυτικό ενδιαφέρον για τα νέα αυτά έργα ΣΔΙΤ, σημείωσε ότι σίγουρα υπάρχει ενδιαφέρον από μεγάλους επενδυτές του εξωτερικού.

Αναλυτικότερα, σχετικά με την ομιλία του κ. Παπαγιαννίδη, διαβάστε εδώ!

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ομιλητές και τις ομιλίες του 4ου ΣΔΙΤ Forum, επισκεφθείτε την σχετική ενότητα.

Πληροφορίες σχετικά με την επενδυτική πρωτοβουλία Aenergy, εδώ!