Μανώλης Γραφάκος, ομιλία στο 3ο ΣΔΙΤ Forum

You are currently viewing Μανώλης Γραφάκος, ομιλία στο 3ο ΣΔΙΤ Forum

Στις σκέψεις που κατέθεσε ο Μανώλης Γραφάκος στο πλαίσο του 3ου ΣΔΙΤ Forum, αναφέρθηκε αναλυτικά στις αλλαγές στον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων και στην μεγαλύτερη αξιοποίηση των ΣΔΙΤ.

Παρακολουθήστε εδώ την ομιλία του και ενημερωθείτε για τις νέες πολιτικές.

 

Play Video about μανώλης γραφακος