Ο καθηγητής Γιώργος Πετράκος μιλάει στο 4ο ΣΔΙΤ Forum (vid)

You are currently viewing Ο καθηγητής Γιώργος Πετράκος μιλάει στο 4ο ΣΔΙΤ Forum (vid)

Ο Γιώργος Πετράκος, Καθηγητής και τ. Πρύτανης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας μιλάει στο 4ο ΣΔΙΤ Forum για τις φοιτητικές εστίες και παρουσιάζει το σύμπλεγμα φοιτητικών εστιών εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το έργο βρίσκεται σε διαγωνιστική διαδικασία.

Επίσης κάνει αναφορά στις μεγάλες ευκαιρίες που δημιουργεί για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας ως έργο πολλαπλού σκοπού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ομιλίες και τους ομιλητές του 4ου ΣΔΙΤ Forum δείτε την σχετική ενότητα του ιστότοπου sditforum