Γνωρίστε εμάς, γνωρίστε τις ΣΔΙΤ

You are currently viewing Γνωρίστε εμάς, γνωρίστε τις ΣΔΙΤ

Γνωρίστε τις ΣΔΙΤ και τους ανθρώπους πίσω από το ΣΔΙΤ Forum. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της A~Energy. που αναπτύσσει συστηματικά τον διάλογο και την ενημέρωση σχετικά με τον θεσμό ΣΔΙΤ, δηλαδή τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

Βασικός στόχος είναι, μέσα από τη συμμετοχή κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη στις δράσεις αυτές, να γίνει ευρύτερα αντιληπτή η σημασία των έργων και επενδύσεων με την μέθοδο ΣΔΙΤ στην ανάπτυξη της χώρας μας μετά την πανδημία.

Ένας δεύτερος στόχος αφορά στην ανάδειξη του ρόλου των τοπικών κοινωνιών και συνολικότερα των δημόσιων αρχών που αναθέτουν τα έργα ΣΔΙΤ, όπως επίσης και των ιδιωτών επενδυτών στην επιτυχία του θεσμού.

Τρίτος στόχος είναι να φωτιστούν οι δυσκολίες της ωρίμανσης, της υλοποίησης, αλλά και οι προϋποθέσεις για την επιτυχημένη λειτουργία των επενδύσεων ΣΔΙΤ μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής τους.

Ο τέταρτος στόχος αφορά στην γνωστοποίηση της εμπειρίας των ευρωπαϊκών και διεθνών χρηματοδοτικών οργανισμών και των ελληνικών συστημικών τραπεζών, που υποστηρίζουν το θεσμό από τα πρώτα νηπιακά του βήματα.

Τελευταίος στόχος και ίσως ο πιο σημαντικός, είναι η ευαισθητοποίηση και πληρέστερη ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών σχετικά με τα έργα που άμεσα τις αφορούν.

Γιατί αυτά θα είναι πλέον πολλά.

Η επιχειρηματική πρωτοβουλία Α-Εnergy Investments

Το ΣΔΙΤ Forum αποτελεί ένα αυτοτελές τμήμα της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας Α-Εnergy Investments, που αριθμεί ήδη 10 χρόνια συνεχούς παρουσίας στον τομέα των ενημερωτικών δράσεων σχετικά με την πράσινη ανάπτυξη και τις επενδύσεις στην Ελλάδα.

Το συγκεκριμένο τμήμα δημιουργήθηκε γιατί οι ΣΔΙΤ έχοντας πλέον επεκταθεί σε πολλούς τομείς, πέραν της ενέργειας και του περιβάλλοντος, χρήζουν ξεχωριστή αντιμετώπιση.

Κυρίαρχες οι ΣΔΙΤ

Όλα δείχνουν ότι οι Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα θα έχουν πλέον κυρίαρχο ρόλο, ως εργαλείο υλοποίησης υποδομών και υπηρεσιών, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα.

Όπως όλοι γνωρίζουμε, το Ταμείο Ανάκαμψης θα διαθέσει στην Ελλάδα σημαντικά χρηματοδοτικά προγράμματα για επενδύσεις. Προκειμένου όμως η χώρα μας να ανακτήσει το επενδυτικό κενό της δεκάχρονης κρίσης χρέους και επιπλέον να ξεπεράσει και τις τρέχουσες επιπτώσεις στην οικονομία από την πανδημία, μόνον ένας τρόπος υπάρχει: Αυτός της μόχλευσης των ευρωπαϊκών και δημόσιων πόρων με ιδιωτικά κεφάλαια.

Θα είμαστε ειλικρινείς: Ο υποχρεωτικός «γάμος», με διάρκεια 25 και 30 χρόνια, ανάμεσα στον Δημόσιο και στον Ιδιωτικό Τομέα, δεν είναι καθόλου εύκολος. Οι προκλήσεις συνυπάρχουν με τις ευκαιρίες για όλους τους εμπλεκομένους.

Ποιο ακριβώς είναι το περιεχόμενο αυτού του γάμου, πότε αρχίζει και πότε τελειώνει θα το διαπιστώσετε στις 17 συν μία ερωτήσεις και απαντήσεις για τον θεσμό ΣΔΙΤ που ετοιμάσαμε ειδικά για σας.

Βάσιμοι λόγοι αισιοδοξίας

Η Ελλάδα, έχει πάντως βάσιμους λόγους να αισιοδοξεί για την προοπτική των Συμπράξεων. Διαθέτει «καλό όνομα» στα συγκεκριμένα έργα, καθώς αρκετά από τα ελληνικά ΣΔΙΤ έχουν βραβευτεί και αναγνωριστεί, τόσο στην Ευρώπη όσο και διεθνώς. Επιπλέον, το επενδυτικό κλίμα στην Ευρώπη αλλά και στο εσωτερικό της χώρας ευνοεί το θεσμό.

Υπάρχει ένα καλό θεσμικό πλαίσιο το οποίο συνέχεια βελτιώνεται. Επίσης, για όσους δεν το γνωρίζουν, όλες οι κυβερνήσεις. από την δεκαετία του 2000-2010,  προώθησαν τις ΣΔΙΤ. Χαρακτηριστικό της πολιτικής αποδοχής των ΣΔΙΤ είναι και το γεγονός ότι, επί 11 περίπου χρόνια, διαφορετικές κυβερνήσεις διατήρησαν το ίδιο πρόσωπο στη θέση του Ειδικού Γραμματέα ΣΔΙΤ (τον κ. Ν. Μαντζούφα), κάτι πρωτοφανές για τα ελληνικά πολιτικά δεδομένα.

Για να έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα διαβάστε Τι είπαν για τις ΣΔΙΤ οι Έλληνες πολιτικοί.

Κι ερχόμαστε τώρα στο τι κάνουμε και πώς μπορείτε να συμμετέχετε κι εσείς πιο ενεργά σε αυτήν την προσπάθεια. Περισσότερα για τις δραστηριότητές μας στην Ανοικτή Πρόσκληση.