Η εταιρεία PLANET AE, χρηματοοικονομικός σύμβουλος στο αρδευτικό δίκτυο Υπέρεια – Ορφανά με ΣΔΙΤ

You are currently viewing Η εταιρεία PLANET AE, χρηματοοικονομικός σύμβουλος στο αρδευτικό δίκτυο Υπέρεια – Ορφανά με ΣΔΙΤ

Θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στο αρδευτικό έργο, το οποίο έχει συνολικό κόστος κατασκευής 80,148 εκατ. ευρώ

Η εταιρεία PLANET AE ανέλαβε Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος στο αρδευτικό δίκτυο Υπέρεια – Ορφανά με ΣΔΙΤ. Στην ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού Συμβούλου για το έργο του αρδευτικού δικτύου Υπέρεια – Ορφανά, κόστους κατασκευής 80,148 εκατ. ευρώ, καθώς και για άλλα αρδευτικά έργα Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) που έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ), προχώρησε η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η εταιρεία PLANET AE θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης, αξίας, με βάση τη σύμβαση 1.026.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ θπου θα αφορούν τις ακόλουθες φάσεις της διαδικασίας των έργων ΣΔΙΤ:

  1. Φάση Α: Ανταγωνιστικός Διάλογος
  2. Φάση Β: Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών
  3. Φάση Γ: Προετοιμασία, κατάρτιση, υποστήριξη κατά τη διαπραγμάτευση και την υπογραφή της σύμβασης με την εταιρεία Ειδικού Σκοπού.
  4. Φάση Δ: Υποστήριξη έως και την υπογραφή των συμβάσεων χρηματοδότησης της εταιρείας Ειδικού Σκοπού.
  5. Φάση Ε: Υποστήριξη στην παρακολούθηση και έλεγχο της οικονομικής εξέλιξης των έργων στα ακόλουθα αρδευτικά έργα ΣΔΙΤ που έχουν ενταχθεί στο ΤΑΑ. Αυτά είναι:
  • Το αρδευτικό δίκτυο Υπέρεια Λάρισας – Ορφανά Καρδίτσας, κόστους κατασκευής 80,148 εκατ. ευρώ.
  • Η λιμνοδεξαμενή Χοχλακίων Σητείας και δίκτυο προσαγωγών μεταφοράς νερού σε υφιστάμενο δίκτυο άρδευσης, κόστους κατασκευής με ΣΔΙΤ 30,64 εκατ. Ευρώ.
  • Το φράγμα και δίκτυο άρδευσης στον Αγ. Ιωάννη Ιεράπετρας, κόστους κατασκευής με ΣΔΙΤ 31,3 εκατ. Ευρώ.
  • Οι αγωγοί Μεταφοράς, δίκτυο άρδευσης και συνοδά έργα στην Π.Ε. Πέλλας (Αλμωπαίος), κόστους κατασκευής με ΣΔΙΤ 115 εκατ. ευρώ.