Φώτιος Μάρης, Αντιπρύτανης Δημοκρίτειου Παν/ου Θράκης: Συνδέοντας ένα πανεπιστημιακό έργο ΣΔΙΤ με την τοπική ανάπτυξη

You are currently viewing Φώτιος Μάρης, Αντιπρύτανης Δημοκρίτειου Παν/ου Θράκης: Συνδέοντας ένα πανεπιστημιακό έργο ΣΔΙΤ με την τοπική ανάπτυξη

Σε μια νέα διάσταση στην αποστολή των Πανεπιστημίων, αυτήν της τοπικής ανάπτυξης, επέμεινε ιδιαίτερα ο κ. Φώτιος Μάρης, Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο 4ο ΣΔΙΤ Forum.

Ειδικότερα, παρουσιάζοντας το έργο φοιτητικών εστιών του Δημοκρίτειου με ΣΔΙΤ, ο κ. Μάρης υπενθύμισε ότι ενώ μέχρι πρότινος τα πανεπιστήμια είχαν ως αποστολή την έρευνα και την ανάπτυξη, πλέον προστέθηκε σε αυτήν και η συμβολή στην τοπική ανάπτυξη, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, μέσω των κατάλληλων μηχανισμών και εργαλείων.

Μπορούμε να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους φοιτητές

«Τα περιφερειακά πανεπιστήμια» είπε χαρακτηριστικά, «συμβάλουν πράγματι και στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής τους και αυτό χρειάζεται συνέργεια με τους δήμους, τις περιφέρειες και άλλους φορείς. Από τη δική μας πλευρά, θέλουμε να είμαστε ένα πανεπιστήμιο ανοιχτό σε μια κοινωνία πολυπολιτισμική. Ένα πανεπιστήμιο στο οποίο μπορούν όλοι να εκφράζονται και να ενσωματωθούν. Και ασφαλώς θέλουμε και μπορούμε να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους φοιτητές μας. Κι αυτό θα το πετύχουμε χρησιμοποιώντας ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο όπως οι ΣΔΙΤ, που μας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε σε μεγαλύτερη κλίμακα πολύπλοκα έργα και απαντώντας σε σύνθετα προβλήματα».

Εννέα έργα σε τρεις πόλεις

Παρουσιάζοντας το έργο ΣΔΙΤ του Δημοκρίτειου, με προϋπολογισμό 133.052.000 εκ. ευρώ, το οποίο εγκρίθηκε στις αρχές του 2020, ο κ. Μάρης επεσήμανε ότι περιλαμβάνει την μελέτη των κτιριακών υποδομών και ανάπλασης του περιβάλλοντα χώρου, την κατασκευή, την συντήρηση και τεχνική διαχείριση, την ασφάλιση των εγκαταστάσεων, τη φύλαξη και την χρηματοδότηση του έργου με ίδια ή δανεικά κεφάλαια.

Το έργο, εκτείνεται σε τρεις πόλεις, την Αλεξανδρούπολη, την Κομοτηνή και στην Ξάνθη, στις οποίες θα υλοποιηθούν τα παρακάτω εννέα έργα:

πανεπιστημιουπολη κομοτηνης

Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής

Η Πανεπιστημιούπολη της Κομοτηνής θα δεχθεί τον μεγαλύτερο όγκο της παρέμβασης: Θα κατασκευαστούν Φοιτητικές Εστίες, Χώρος Σίτισης Φοιτητών, Κεντρική Βιβλιοθήκη – Πολυλειτουργική και Φιλοξενίας Εκδηλώσεων, Πανεπιστημιακές κατοικίες και Ξενώνες Φιλοξενίας.

Πανεπιστημιούπολη Ξάνθης

Στην Πανεπιστημιούπολη Ξάνθης θα κατασκευαστεί ο χώρος Στέγασης των Ερευνητικών Δομών του Ιδρύματος.

ο Φώτιος Μάρης στην παρουσίαση του ανέδειξε τη μακέτα από τη Πανεπιστημιούπολη Ξάνθης - Κέντρο Αριστείας

Πανεπιστημιούπολη Αλεξανδρούπολης

Στην Πανεπιστημιούπολη Αλεξανδρούπολης θα κατασκευαστούν Φοιτητικές Εστίες, Χώρος Σίτισης Φοιτητών και Πανεπιστημιακές Κατοικίες.

Σημειώνεται ότι οι πανεπιστημιακές κατοικίες θα αποτελέσουν χώρο εγκατάστασης μελών του διδακτικού προσωπικού του ιδρύματος (μέλη ΔΕΠ), οι οποίοι διδάσκουν στα Τμήματα του Δ.Π.Θ. με έδρα την Αλεξανδρούπολη και αντίστοιχα σε εκείνους που διδάσκουν με έδρα την Κομοτηνή.

Φοιτητική Εστία Αλεξανδρούπολης

Ανάδοχος εντός του 2022

Αναφερόμενος στο χρονοδιάγραμμα του σύνθετου έργου, ο κ. Μάρης, ανέφερε ότι βρίσκεται σήμερα στη δεύτερη φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου, με πέντε από τους επτά υποψήφιους αναδόχους να συνεχίζουν στην δεύτερη φάση και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, μέσα στο 2022, θα υπάρχει ανάδοχος.

Σε ότι αφορά τη διάρκεια της σύμβασης ΣΔΙΤ, θα είναι 30 έτη, ενώ περίπου στα δυόμιση έτη εκτιμάται η διάρκεια της κατασκευής. Σε σχέση με τη σκοπιμότητα του έργου, οι αριθμοί που παρέθεσε ο Αντιπρύτανης του Δημοκρίτειου στην παρουσίαση του μιλούν από μόνοι τους: Περίπου 923 είναι ήδη τα διοικητικά στελέχη του Πανεπιστημίου και το διδακτικό προσωπικό σε Θράκη, Κομοτηνή, Ορεστιάδα και Αλεξανδρούπολη.

Οι Πανεπιστημιακές κατοικίες Κομοτηνής από την παρουσίαση του Φώτιος Μάρης
Ενδεικτικές προτεινόμενες απόψεις των νέων κτιρίων των Πανεπιστημιακών κατοικιών Κομοτηνής

23 χιλιάδες φοιτητές και 20 τμήματα

Οι ενεργοί προπτυχιακοί φοιτητές ανέρχονται στους 17.606, ενώ 3.500 είναι οι μεταπτυχιακοί και 1800 οι υποψήφιοι διδάκτορες. Το πανεπιστήμιο στεγάζει ήδη 20 τμήματα, φιλοδοξώντας για ακόμα τρία. Ήταν λοιπόν αδύνατον οι υπάρχουσες υποδομές να ανταποκριθούν σε μία τέτοια ανάπτυξη.

«Στόχος μας είναι η σύνδεση της επιστήμης με την κοινωνία, η σύνδεση των πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων με την βιομηχανία και τις καινοτόμες επιχειρήσεις, η προσαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο διεπιστημονικό χαρακτήρα της εποχής, η διεθνοποίηση και η εξέλιξη του ΔΠΘ σε ένα προσβάσιμο, βιώσιμο και ταυτόχρονα ανταγωνιστικό πανεπιστήμιο», κατέληξε ο Αντιπρύτανης του Δημοκρίτειου.


Παρακολουθήστε εδώ την ομιλία του κ. Μάρη σε βίντεο.

Επισκεφτείτε την κατηγορία “Μετά την Πανδημία” για να βρείτε όλα τα δημοσιεύματα σχετικά με το 4ο ΣΔΙΤ FORUM.