Φοιτητικές κατοικίες στο Πανεπιστήμιο Κρήτης: Δίμηνη παράταση ζήτησε η προσωρινή ανάδοχος ΙΝΤΡΑΚΑΤ για την οριστικοποίηση της Σύμβασης Σύμπραξης

You are currently viewing Φοιτητικές κατοικίες στο Πανεπιστήμιο Κρήτης: Δίμηνη παράταση ζήτησε η προσωρινή ανάδοχος ΙΝΤΡΑΚΑΤ για την οριστικοποίηση της Σύμβασης Σύμπραξης

Το έργο πραγματοποιείται με τη χρηματοδοτική συμβολή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η οποία θα συνεισφέρει συνολικότερα στην χρηματοδότηση φοιτητικών εστιών σε ελληνικά Πανεπιστήμια με μοντέλο ΣΔΙΤ

Δίμηνη παράταση ζήτησε η ΙΝΤΡΑΚΑΤ, ανάδοχος του έργου που αφορά τις φοιτητικές κατοικίες στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, για την οριστικοποίηση της Σύμβασης Σύμπραξης του έργου. Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο ΣΔΙΤ στον τομέα των φοιτητικών κατοικιών, προϋπολογισμού 250 εκ. ευρώ.

Eίναι η δεύτερη παράταση που ζητά η ανάδοχος και συγκεκριμένα για να ολοκληρώσει το χρηματοοικονομικό κομμάτι της Σύμβασης. Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κρήτης, προκειμένου να συμβάλλει στην οριστικοποίηση της Σύμβασης Σύμπραξης, αποφάσισε να χορηγήσει και αυτήν την παράταση, με αφετηρία τις 20 Δεκεμβρίου 2023 και ολοκλήρωση στις 16 Φεβρουαρίου 2024.

Υπενθυμίζεται ότι η ΙΝΤΡΑΚΑΤ, αναδείχθηκε προσωρινή ανάδοχος του έργου μέσα στο 2023, με τις αρχές του Πανεπιστημίου, υπό τον αρμόδιο για τις υποδομές Αντιπρύτανη κ. Κωνσταντίνο Σπανουδάκη, να εκτιμούν ότι μέσα στο 2024 θα αναδειχθεί σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία ο οριστικός ανάδοχος και θα υπογραφεί η σύμβαση του έργου, με πιθανή έναρξη στα τέλη του νέου χρόνου.

Με χρηματοδοτική συμβολή της ΕΤΕπ

Στο πλαίσιο του έργου θα δημιουργηθούν τρεις χιλιάδες νέες εστίες στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστήμιου σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο και συνοδά έργα. Υπενθυμίζεται, ότι το έργο πραγματοποιείται με τη χρηματοδοτική συμβολή ύψους 190 εκ. ευρώ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η οποία θα συνεισφέρει συνολικότερα στην χρηματοδότηση φοιτητικών εστιών σε ελληνικά Πανεπιστήμια με μοντέλο ΣΔΙΤ.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της ΕΤΕπ, τα συγκεκριμένα έργα στοχεύουν να αντιμετωπίσουν μια οξεία έλλειψη φοιτητικής στέγης, η οποία αποτελεί εμπόδιο για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για νέους με μειονεκτικά κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα και ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τα ενδιαφερόμενα πανεπιστήμια, σε σύγκριση με τα πανεπιστήμια σε περιοχές όπου η στέγαση είναι πιο εύκολα διαθέσιμη. Τα έργα στοχεύουν, επίσης, στη δημιουργία σύγχρονων χώρων διδασκαλίας και μάθησης, ώστε να δώσουν ευκαιρίες σε περισσότερους φοιτητές να έχουν πρόσβαση σε ποιοτική τριτοβάθμια εκπαίδευση, να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και να αυξήσουν τα εκπαιδευτικά τους αποτελέσματα.

Διαβάστε επίσης: Δημόσια Έργα – Αρρυθμίες και διαβουλεύσεις για τις μεγάλες συμβάσεις