Με συμμετοχή στη χρηματοδότηση και της Αναθέτουσας Αρχής, το έργο των νέων φυλακών με ΣΔΙΤ – Μέσω ΤΑΙΠΕΔ η προκήρυξη

You are currently viewing Με συμμετοχή στη χρηματοδότηση και της Αναθέτουσας Αρχής, το έργο των νέων φυλακών με ΣΔΙΤ – Μέσω ΤΑΙΠΕΔ η προκήρυξη
Το πρώην στρατόπεδο Αμερικανικής Ευκολίας

Στα 300 εκατ. ευρώ το κόστος κατασκευής, στα 30 χρόνια η διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης

Με συμμετοχή στη χρηματοδότηση και της Αναθέτουσας Αρχής, αναμένεται να υλοποιηθεί το έργο των νέων φυλακών που θα κατασκευαστούν με τη μέθοδο ΣΔΙΤ και θα αντικαταστήσουν αυτές του Κορυδαλλού.

Το κόστος κατασκευής του έργου, εκτιμάται περίπου στα 300 εκ. ευρώ και στα 30 χρόνια η διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης. Η προθεσμία κατάθεσης των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής είναι η 04/09/2023. Αναθέτουσα Αρχή είναι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ενώ η σχετική προκήρυξη, έγινε από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).

Ο μη ανταποδοτικός χαρακτήρας του έργου και η προσπάθεια προσέλκυσης μεγαλύτερου ανταγωνισμού, οδήγησε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στην απόφαση να συμμετάσχει και στη χρηματοδότηση του έργου. Μέχρι στιγμής δεν έχει καθοριστεί το ακριβές ποσό της συμμετοχής, σίγουρα όμως, όπως σε όλες τις αντίστοιχες περιπτώσεις, θα προέλθει από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Που θα γίνει και τι περιλαμβάνει το έργο

Οι νέες φυλακές θα κατασκευαστούν στο πρώην στρατόπεδο Αμερικανικής Ευκολίας στον Ασπρόπυργο, σε έκταση περίπου 103 στρεμμάτων. Το έργο, πέρα από το Δικαστικό Σωφρονιστικό Συγκρότημα Αθηνών, περιλαμβάνει και την κατασκευή της Διεύθυνσης Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής.

Ο ανάδοχος της Σύμβασης Σύμπραξης «Μετεγκατάσταση Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού με ΣΔΙΤ», θα αναλάβει την χρηματοδότηση, μελέτη, κατασκευή, προμήθεια εξοπλισμού, συντήρηση και τεχνική διαχείριση των υποδομών που θα στεγάσουν τα παραπάνω κτίρια. Το κόστος της κατασκευής των νέων φυλακών εκτιμάται σε περίπου 300 εκ ευρώ. Από τη δική της πλευρά, η Αναθέτουσα Αρχή κατά τη λειτουργία του έργου και μέχρι τη λήξη της διάρκειας της Σύμβασης Σύμπραξης, θα καταβάλλει στον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης πληρωμές διαθεσιμότητας της τάξης των 600 εκ. ευρώ πλέον ΦΠΑ. Πάντως το ακριβές ποσό των πληρωμών διαθεσιμότητας θα καθοριστεί κατά τη Β’ Φάση του Διαγωνισμού, δεδομένης και της προαναφερθείσας συμμετοχής στη χρηματοδότηση της Αναθέτουσας Αρχής.