Τέσσερα ερωτήματα για το ΣΔΙΤ απορριμμάτων στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου

You are currently viewing Τέσσερα ερωτήματα για το ΣΔΙΤ απορριμμάτων στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου
H περιεφεριακή σύμβουλος κα Ντίνα Νικολάκου.

Αφορούν το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας ολοκληρωμένης διαχείρισης στις μονάδες Καλλιρρόης Μεσσηνίας και Σκάλας Λακωνίας

Τέσσερα ερωτήματα που αφορούν το σύνθετο έργο απορριμμάτων Πελοποννήσου, υπέβαλλε η κα Κωνσταντίνα Νικολάκου, Περιφερειακή Σύμβουλος Πελοποννήσου, προκειμένου να συζητηθούν από την Περιφερειακή Αρχή. Τα ερωτήματα, αφορούν ανάμεσα σε άλλα το το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας ολοκληρωμένης διαχείρισης στις μονάδες Καλλιρρόης Μεσσηνίας και Σκάλας Λακωνίας και έχουν ως εξής:

• Πόσοι είναι οι εγκεκριμένοι επιπλέον Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στο σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων;
• Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαγωνιστική διαδικασία, πόσος είναι ο προϋπολογισμός και σε πόσο χρονικό διάστημα προβλέπεται η έναρξη λειτουργίας των ΣΜΑ;
• Ποιοι είναι οι λόγοι της καθυστέρησης που παρατηρείται για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων στην Καλλιρρόη και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα έναρξης της λειτουργίας της;
• Με δεδομένο ότι από το Νοέμβριο του 2022 έχει δημοσιοποιηθεί η αναθεώρηση Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), σε πόσο χρονικό διάστημα θα εγκριθεί η αναθεώρηση προκειμένου να τακτοποιηθούν εκκρεμότητες που αφορούν τη διαχείριση των απορριμμάτων ανά διαχειριστική ενότητα;

Η κα Νικολάκου, στο συνοδευτικό κείμενο των ερωτήσεων επισημαίνει ότι:

  • Ότι το έργο ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων ΣΔΙΤ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, είναι ένα από τα σημαντικότερα αναπτυξιακά έργα σε επίπεδο Επικράτειας.
  • Ότι η κατασκευή και η λειτουργία επιπλέον Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) θα μειώσει έως και τέσσερις (4) φορές τα κόστη μεταφοράς με τα οποία επιβαρύνονται οι Δημότες.
  • Ότι την ευθύνη για την κατασκευή των Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) την έχει αναλάβει ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ).
  • Ότι σύμφωνα με δημόσιες δηλώσεις στελεχών της Περιφερειακής Αρχής η ολοκληρωμένη διαχείριση στη μονάδα της Σκάλας θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2023 ενώ για τη μονάδα της Καλλιρρόης δεν έχει δοθεί κανένα χρονοδιάγραμμα για την έναρξη της ολοκληρωμένης διαχείρισης.
  • Ότι στη μονάδα της Παλαιόχουνης στην Αρκαδία μεταφέρονται απορρίμματα από περιοχές που ανήκουν σε άλλες διαχειριστικές ενότητες και είναι αυτονόητο πως το συντομότερο δυνατόν οι όγκοι των απορριμμάτων αυτών των περιοχών θα πρέπει να μεταφερθούν στις μονάδες που προβλέπονται σύμφωνα με τη ΣΔΙΤ και τις τροποποιήσεις, που πιθανόν θα επέλθουν μετά την έγκριση του αναθεωρημένου ΠΕΣΔΑ.
  • Υπενθυμίζει, τέλος ότι σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση σύμπραξης (14 Ιουνίου 2018) το έργο θα βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία με τρεις Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) ολοκληρωμένης διαχείρισης και δύο βασικούς Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), δύο έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης. Η προσωρινή διαχείριση θα έπρεπε να λειτουργήσει και στις 3 μονάδες το αργότερο 8 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της σύμβασης, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 29 Ιανουαρίου 2021.

Με δεδομένο ότι το έργο ήταν απολύτως απαραίτητο να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν και επειδή παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις σε ό,τι αφορά την τήρηση των προθεσμιών βάσει των ανωτέρω ημερομηνιών, η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε το διαχωρισμό της έναρξης λειτουργίας, αφού η μονάδα της Παλαιόχουνης στην Αρκαδία υλοποιείτο με πιο γρήγορους ρυθμούς από τις μονάδες της Σκάλας και της Καλλιρρόης.

Τελικά, δυόμιση χρόνια μετά την έναρξη ισχύοςτης σύμβασης, η Παλαιόχουνη έχει ξεκινήσει να λειτουργεί με ολοκληρωμένη διαχείριση και σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις από την 8η Μαΐου 2023 ξεκινά σταδιακή λειτουργία προσωρινής διαχείρισης στη μονάδα της Καλλιρρόης και αρχές του Ιουνίου το ίδιο θα ισχύει και για τη μονάδα της Σκάλας στη Λακωνία.