ΣΔΙΤ: πως τα έργα παράγουν νέα κεφάλαια και επενδυτικές αποδόσεις

You are currently viewing ΣΔΙΤ: πως τα έργα παράγουν νέα κεφάλαια και επενδυτικές αποδόσεις

Ναι, τα έργα ΣΔΙΤ παράγουν νέα κεφάλαια. Ένα νέο, σύνθετο και πρωτοποριακό επενδυτικό εργαλείο αναδείχθηκε στο πλαίσιο των εργασιών του 3ου επενδυτικό φόρουμ της Α- Energy για τα έργα ΣΔΙΤ. Πρόκειται για την πρώτη πώληση έργου ΣΔΙΤ που ανοίγει τη δευτερογενή αγορά στα συγκεκριμένα έργα.

Στο θέμα έκανε ειδική αναφορά ο Γενικός Γραμματέας ΣΔΙΤ κ. Νίκος Μαντζούφας, ο οποίος και μετέφερε την είδηση «για την πρώτη ενεργοποίηση δευτερογενούς αγοράς σε έργο ΣΔΙΤ. Το να λειτουργεί δευτερογενής αγορά είναι πολύ σημαντικό κριτήριο, προκειμένου να επενδύσει κάποιος σε ένα οποιοδήποτε πρωτογενές asset», είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας, ότι ήταν ένα κρίσιμο πρώτο test που απέδειξε και στην πράξη ότι κινούμαστε σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Τα σχολεία της Αττικής σε σουηδικό όμιλο

Συγκεκριμένα, η εισηγμένη κατασκευαστική εταιρεία ΑΒΑΞ, προχώρησε στην πώληση της συμμετοχής της σε έργο ΣΔΙΤ για τη χρηματοδότηση, κατασκευή και διαχείριση 10 σχολικών μονάδων στην περιοχή της Αττικής. Η μεταβίβαση των σχολείων της Αττικής σε επενδυτή του εξωτερικού, πραγματοποιήθηκε μέσω της θυγατρικής εταιρείας JPA A.E., που ήταν το επενδυτικό «όχημα» του εν λόγω έργου, εισπράττοντας το ποσό των 8,8 εκατ. ευρώ. Με τη συμφωνία δηλαδή, μεταβιβάζονται, έναντι του προαναφερθέντος ποσού, στην Sterner Stenhus, το σύνολο των μετοχών της JPA A.E.. Πρόκειται για έναν σουηδικό όμιλο, ο οποίος δραστηριοποιείται στη διαχείριση ακίνητων και στον κατασκευαστικό τομέα σε Ελλάδα και Σουηδία.

Τα 10 σχολεία, τα οποία εξυπηρετούν πάνω από 2.000 μαθητές, κατασκευάστηκαν μετά από διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε το 2010 από την Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. (πρώην Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων), με την επιλογή της JPA A.E. ως αναδόχου το 2011. Η σύμβαση, που υπεγράφη το 2014, προέβλεπε περίοδο 24 μηνών για την κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων και την ανάληψη της συντήρησης και τεχνικής διαχείρισής τους επί 25ετή περίοδο, έναντι ετήσιου μισθώματος από το Ελληνικό Δημόσιο.

Πηγές χρηματοδότησης

Για την επιτυχή μεταβίβαση των σχολείων της Αττικής σε επενδυτή του εξωτερικού αναφέρθηκε και ο πρότζεκτ Μάνατζερ της ΑΒΑΞ κ. Τζαζόπουλος, επισημαίνοντας επιπλέον τη δυναμική που δημιουργείται από την πρόσβαση σε διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης. Εκτίμησε ως αναγκαία την εξασφάλιση συμμετοχής οργανισμών πολυμερούς χρηματοδότησης, αλλά και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΙΒ), η οποία διαθέτει μία πλατφόρμα χρηματοδότησης 650 εκατομμυρίων ευρώ. Υπογράμμισε επίσης, ότι προκειμένου οι προαναφερθέντες οργανισμοί να συμμετέχουν στη χρηματοδότηση των έργων, πρέπει να γνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά των εκάστοτε διαγωνισμών. Για αυτό και πρότεινε τα τεύχη των διαγωνισμών να εκδίδονται και στην αγγλική γλώσσα.

Στη συζήτηση που αναπτύχθηκε στο 3ο επενδυτικό φόρουμ για τη δημιουργία μίας δευτερογενούς αγοράς για έργα ΣΔΙΤ, υπήρξε κοινή παραδοχή, ότι πρόκειται για ένα μοντέλο που δημιουργεί νέες προοπτικές. Ως ένα από τα πλεονεκτήματα, καταγράφηκε το γεγονός, ότι το μοντέλο αυτό επιτρέπει στον αρχικό ανάδοχο του έργου να ανακυκλώσει τα επενδυτικά του κεφάλαια απελευθερώνοντας πόρους για τη συμμετοχή του σε νέα έργα.

Επιπλέον, δημιουργεί γόνιμο έδαφος για την προσέλκυση πρωτογενών επενδύσεων, καθώς ο ενδιαφερόμενοι βλέπουν νέες προοπτικές σε βάθος χρόνου. Η διεύρυνση του περιεχομένου των δραστηριοτήτων που θα μπορούν στο άμεσο μέλλον να καλύπτουν οι νέες συμβάσεις, διαφαίνεται και από τη θέση στην οποία κατατάσσει τη χώρα μας, η Παγκόσμια Τράπεζα Επενδύσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Γενικός Γραμματέας στο 3ο Forum, η Ελλάδα κατέχει την 3η θέση παγκοσμίως, ανάμεσα σε 135 χώρες, στον τομέα των βέλτιστων διαγωνιστικών διαδικασιών των ΣΔΙΤ.

Πηγή: www ecopress.gr