ΣΔΙΤ Πελοποννήσου: Αίσιο τέλος στο θέμα της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης του έργου

You are currently viewing ΣΔΙΤ Πελοποννήσου: Αίσιο τέλος στο θέμα της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης του έργου

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, αναμένει σύντομα τελική έγκριση για την συγχρηματοδότηση από ΕΕ ύψους 62,5 εκ ευρώ

Αίσιο τέλος και μάλιστα σύντομα, αναμένει η Περιφέρεια Πελοποννήσου, στο θέμα της έγκρισης της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης του πολυσυζητημένου ΣΔΙΤ Πελοποννήσου.

Σύμφωνα με αποκλειστικές δηλώσεις που έκανε στο ΣΔΙΤ Forum και στο Α Εnergy στο πλαίσιο της ΔΕΘ, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος κ. Ανδρέας Τσουκαλάς «σε συνέχεια της πλήρους ανασύστασης του φακέλου του έργου, αναμένεται σύντομα η έγκριση για την συγχρηματοδότηση».

Στο τέλος του χρόνου, η μεταβατική διαχείριση σε Λακωνία – Μεσσηνία

Εν τω μεταξύ, όπως επίσης μας ανέφερε ο κ. Τσουκαλάς «οι εργασίες του έργου έχουν προχωρήσει πολύ, με την ολοκλήρωση της μεταβατικής διαχείρισης στην περιοχή της Αρκαδίας, την ολοκλήρωση επίσης των μονάδων των σταθμών μεταφόρτωσης σε Αρκαδία και Αργολίδα και την έναρξη μέχρι το τέλος του χρόνου, της λειτουργίας της μεταβατικής διαχείρισης στους νομούς Λακωνίας και Μεσσηνίας».

Πρόκειται, για το μεγαλύτερο σήμερα έργο διαχείρισης απορριμμάτων στη χώρα με τη μέθοδο ΣΔΙΤ πλην όμως, η ευρωπαϊκή συγχρηματοδότησή του είχε εξελιχθεί σε αγκάθι, όταν με επιστολή της στις 15/06/2020 η Ε.Ε. (Γενική Δ/νση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής) την «πάγωσε», θέτοντας ουσιαστικά ερωτήματα για το έργο και ζητώντας την ουσιαστική τροποποίηση του αρχικού φακέλου χρηματοδότησης που είχε υποβληθεί τον Απρίλιο του 2020.

Όταν η ΕΕ «πάγωσε» τη συγχρηματοδότηση

Ο λόγος ήταν ότι, παράμετροι του έργου δεν ανταποκρίνονται πλέον στο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο και τις απαιτήσεις του όσον αφορά στη διαχείριση απορριμμάτων και την ανακύκλωση (ποσότητα των παραγόμενων απορριμμάτων βάσει της εξέλιξης του εξυπηρετούμενου πληθυσμού, υποχρεωτικοί στόχοι διαλογής στην πηγή, ανακύκλωσης και εκτροπής από την ταφή σύμφωνα με τις νέες οδηγίες για τα απόβλητα 2018/851, 2018/850).

Στην επιστολή της ΕΕ γινόταν επίσης αναφορά στην ελλιπή τεκμηρίωση του κόστους του έργου, στην μη-ανάλυση εναλλακτικών επιλογών και στην μη συμπερίληψη λεπτομερών τεχνικών και χρηματοοικονομικών υπολογισμών που να τεκμηριώνουν τη στρατηγική επιλογή της συγκεντρωτικής – έναντι της αποκεντρωμένης – διαχείρισης απορριμμάτων, με συνέπεια «να μην μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι επελέγη η βέλτιστη στρατηγική επιλογή».

Η κυβέρνηση, ανέλαβε το ρίσκο να προχωρήσει το έργο, χωρίς να έχει διασφαλιστεί η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, μετά από κάποιες προσαρμογές που ζητήθηκαν από τον ανάδοχο (ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή).

Παράλληλα, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ανέλαβε να συντάξει εκ νέου πλήρη φάκελο αίτησης χρηματοδότησης μεγάλου έργου όπως επίσης και όλες τις απαιτούμενες συνοδές μελέτες και έγγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας.

Γιατί προτιμήσαμε την πλήρη ανασύσταση του φακέλου

ο Ανδρέας Τσουκαλάς μίλησε για το θέμα της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης στο ΣΔΙΤ Πελοποννήσου
 Ο Ανδρέας Τσουκαλάς,
Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος της
Περιφέρειας Πελοποννήσου

«Επρόκειτο για έναν μεγάλο στόχο της Περιφέρειας και βέβαια θα ήταν κρίμα να μην έχουμε την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση», μας επεσήμανε ο κ. Τσουκαλάς. Για να προσθέσει ότι «Ήταν δύσκολο να αντιμετωπίσουμε μια μία μη ένταξη και γι΄ αυτό, προτιμήσαμε εξαρχής να γίνει μια πλήρης ανασύσταση του φακέλου, ώστε να μην υπάρχει απολύτως κανένα ερώτημα και να είναι όλα ξεκάθαρα. Έγινε πολλή δουλειά και από την Περιφέρεια και από τους ειδικούς συμβούλους με τη συνδρομή της ομάδας Jaspers (Κοινή βοήθεια για την υποστήριξη των έργων στις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες), και είμαστε πλέον πολύ κοντά σε μια θετική έκβαση».

Σημειώνεται ότι για την υποβοήθηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου στη σύνταξη πλήρους φακέλου αίτησης χρηματοδότησης του έργου, προσλήφθηκε τεχνικός σύμβουλος (η Enviroplan Μελετητική – Σύμβουλοι Αναπτυξιακών και Τεχνικών Εργων Α.Ε.), ενώ επίσης προβλέφθηκε και η εμπλοκή της Jaspers (Κοινή βοήθεια για την υποστήριξη των έργων στις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες).

Ο ειδικός ρόλος της Ομάδας Jaspers

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο αντικείμενο του συμβούλου περιλαμβάνεται και η συνεχής συνεργασία με τη Jaspers για όλο το διάστημα εμπλοκής της στο έργο. Μετά από μήνες εντατικής δουλειάς, κάποιες καθυστερήσεις λόγω και της πανδημίας, διαφαίνεται πλέον «φως στο τούνελ» με αίσιο, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου, τέλος. Είθε αν σκεφτεί κανείς τις «περιπέτειες» του έργου από την αρχή σύλληψη και τη γένεσή του πριν από δέκα ολόκληρα χρόνια!!

Και μια κουβέντα για την Jaspers: αποτελεί καρπό συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής), της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) και της Γερμανικής Τράπεζας Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Πρόκειται για ένα μέσον παροχής τεχνικής βοήθειας στις ευρωπαϊκές χώρες που εντάχθηκαν στην Ε.Ε. μεταξύ 2004 και εντεύθεν, με σκοπό να προσφέρει στα εν λόγω κράτη – μέλη την απαιτούμενη υποστήριξη για την προετοιμασία μεγάλων έργων υψηλής ποιότητας, τα οποία θα συγχρηματοδοτηθούν από τα ευρωπαϊκά ταμεία.

Άντα Σεϊμανίδη

Η κ. Σεϊμανίδη είναι αρθρογράφος, συνιδρυτής της επιχειρηματικής Πρωτοβουλίας Α-Energy και συγγραφέας τριών βιβλίων αναπτυξιακού περιεχομένου. Μέσα στο 2022, θα εκδοθεί και το επόμενο με θέμα «Έργα ανάπτυξης και Πανδημία: Μια υπόθεση για την κοινωνία»