Περιφέρεια: Μέσω ΣΔΙΤ η νέα γενιά έργων στην Κεντρική Μακεδονία

You are currently viewing Περιφέρεια: Μέσω ΣΔΙΤ η νέα γενιά έργων στην Κεντρική Μακεδονία

Με Συμπράξεις Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα η νέα γενιά έργων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Το ήδη υλοποιούμενο πρόγραμμα παρουσιάστηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων κ. Πάρι Μπίλλια, στο Αναπτυξιακό Συνέδριο «ΞΕΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑ: RESET».

Το μοντέλο ΣΔΙΤ για τη νέα γενιά έργων υποδομών προωθεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, χαρακτηρίζοντας τις συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα «ως πολύτιμα και σημαντικά εργαλεία για την κατασκευή μίας νέας γενιάς έργων».

Όπως ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Μπίλλιας:

Οι ΣΔΙΤ είναι ένα πολύτιμο εργαλείο υλοποίησης έργων για τους φορείς του Δημοσίου, λόγω των περιορισμένων πόρων που διαθέτουν.


Τόνισε επίσης ότι «με τις συμπράξεις αφενός αξιοποιείται η τεχνογνωσία και η αποτελεσματικότητα του ιδιωτικού τομέα και παράλληλα, το δημόσιο, διατηρεί την ιδιοκτησία των παγίων, αλλά και τον ισχυρό εποπτικό και ρυθμιστικό του ρόλο».

Τα υλοποιούμενα έργα ΣΔΙΤ στην Κ. Μακεδονία

Τόνισε επίσης ότι τα έργα ΣΔΙΤ βρίσκονται στην αιχμή της δραστηριότητάς της Κεντρικής Μακεδονίας και παρουσίασε δύο μεγάλα έργα που υλοποιούνται. Πρόκειται για την κατασκευή 35 σχολικών μονάδων, συνολικού προϋπολογισμού 270 εκ.ευρώ: «Συνεργαζόμαστε με τους δήμους της Περιφέρειάς μας προκειμένου να προχωρήσουμε σε δύο διαγωνισμούς μέσω ΣΔΙΤ, για την κατασκευή 35 σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και είμαστε στη διαδικασία ωρίμανσης».

Αναβάθμιση οδοφωτισμού στη νέα γενιά έργων

Ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών αναφέρθηκε και στον υπό εξέλιξη διαγωνισμό για την αναβάθμιση του οδοφωτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: «Αφορά την αντικατάσταση 15 χιλιάδων φωτιστικών σωμάτων και του ηλεκτρολογικού δικτύου, ύψους 18 εκ..Η πρώτη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας θα ολοκληρωθεί στις 17 Σεπτεμβρίου (Σ.Σ. έτος 2020). Το λειτουργικό κόστος του έργου έχει εκτιμηθεί στις 300 χιλιάδες ευρώ ετησίως, ενώ από τη μείωση κατανάλωσης της ενέργειας, αναμένεται ετήσια εξοικονόμηση της τάξης των 2,8 εκατ. ευρώ».

Πηγή: www ecopress.gr