Οκτώ ερωτήματα από τον ΠΑΣΕΒΙΠΕ για το επενδυτικό πλάνο στις ΒΙΠΕ

You are currently viewing Οκτώ ερωτήματα από τον ΠΑΣΕΒΙΠΕ για το επενδυτικό πλάνο στις ΒΙΠΕ

Ο Σύνδεσμος, που εκπροσωπεί 2.000 επιχειρήσεις προχωρεί σε μελέτη
καταγραφής των αναγκών

Οκτώ ερωτήματα για το επικείμενο επενδυτικό πλάνο στα Επιχειρηματικά Πάρκα που θα χρηματοδοτηθεί μέσω Ταμείου Ανάκαμψης, θέτει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών (ΠΑΣΕΒΙΠΕ) σε σχετική του ανακοίνωση.

Ο ΠΑΣΕΒΙΠΕ εκπροσωπεί 22 τοπικούς συνδέσμους εγκατεστημένων επιχειρήσεων στις ΒΙΠΕ της επικράτειας, που αριθμούν περίπου 2.000 επιχειρήσεις και έχει δρομολογήσει με δική του πρωτοβουλία, μελέτη καταγραφής των απόλυτα αναγκαίων και επειγουσών υποδομών εντός των Επιχειρηματικών Πάρκων στο πλαίσιο της οποίας, οι ίδιοι οι επενδυτές – χρήστες αξιολογούν τι λείπει και τι είναι απόλυτα αναγκαίο να γίνει με κανόνες αγοράς. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις υποδομές που θεωρούνται αναγκαίες για την εξυπηρέτηση των εγκατεστημένων επιχειρήσεων, περιλαμβάνονται σημαντικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές υποδομές.

Η ανακοίνωση, έχει ως εξής:

Με μεγάλο ενδιαφέρον, διαβάσαμε την ανακοίνωση της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. αναφορικά με την έγκριση από το Διοικητικό της Συμβούλιο, επενδυτικού πλάνου ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ για τη διετία 2024-2025, στο πλαίσιο της προκήρυξης «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Δεδομένου ότι στην μεγάλη πλειοψηφία των υφιστάμενων Βιομηχανικών Πάρκων δεν έχει μπει ούτε καν ένα καρφί τα τελευταία 50 χρόνια και μόνον το γεγονός, ότι τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης θα κατευθυνθούν σε επενδύσεις στις ΒΙΠΕ, αποτελεί «είδηση».

λογοτυπο ΠΑΣΕΒΙΠΕ

Προκειμένου όμως αυτά να μετασχηματιστούν και σε «καλή» είδηση για τα υφιστάμενα Επιχειρηματικά Πάρκα, το επενδυτικό πλάνο, πρέπει να συνδεθεί με συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θα λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές ανάγκες του συνόλου των εγκατεστημένων επιχειρήσεων.

Ήδη, ο ΠΑΣΕΒΙΠΕ, προκειμένου να ανταποκριθεί στην αγωνία των μελών του για τις συχνά απαρχαιωμένες υποδομές στις ΒΙΠΕ, έχει δρομολογήσει με δική του πρωτοβουλία, μελέτη καταγραφής των απόλυτα αναγκαίων και επειγουσών υποδομών εντός των Επιχειρηματικών Πάρκων στο πλαίσιο της οποίας, οι ίδιοι οι επενδυτές – χρήστες αξιολογούν τι λείπει και τι είναι απόλυτα αναγκαίο να γίνει με κανόνες αγοράς.

Οκτώ κρίσιμα ερωτήματα αναφορικά με το επενδυτικό πλάνο

Σε αυτό το πλαίσιο και με αφορμή την ανακοίνωση του επενδυτικού πλάνου της ΕΤΒΑ – ΒΙΠΕ, σημαντικά ερωτήματα που τίθενται είναι:

  1. Τι ποσοστό από τα 50 εκατομμύρια ευρώ που προβλέπονται θα διατεθεί στα υφιστάμενα Επιχειρηματικά Πάρκα και τι στα καινούργια;
  2. Πώς θα διασφαλιστεί ότι οι επενδύσεις που θα γίνουν θα αφορούν τις πραγματικές ανάγκες και την ανταγωνιστικότητα των εγκατεστημένων επιχειρήσεων;
  3. Ποιος θα είναι ο ρόλος των επιχειρήσεων, που ως ιδιοκτήτες και επενδυτές των Πάρκων, έχουν συμβάλλει τα μέγιστα, χρηματοδοτώντας ουσιαστικά οι ίδιες τις όποιες υπάρχουσες σήμερα υποδομές;
  4. Το επενδυτικό πλάνο θα καλύπτει τις ανάγκες όλων των Επιχειρηματικών Πάρκων; Και αν αυτές περιοριστούν μόνον στις 16 μεγαλύτερες σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ, τι θα γίνει με τα μικρότερα Πάρκα;
  5. Ποιες θα είναι οι διαδικασίες για την κοστολόγηση των επενδυτικών έργων που θα αναληφθούν και πώς θα διασφαλιστεί ότι τόσο η κοστολόγηση, όσο και η υλοποίησή τους, θα γίνουν με κανόνες αγοράς;
  6. Ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα του διετούς επενδυτικού πλάνου και πώς θα ανταποκριθεί αυτό στον αυστηρό κανόνα του Ταμείου Ανάκαμψης για ολοκλήρωση των έργων μέχρι το τέλος του 2025;
  7. Επικουρικά των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης, θα χρησιμοποιηθεί για επενδύσεις το περίσσευμα από τα ανταποδοτικά δημοτικά τέλη που καταβάλλουν οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις, όπως έχει προτείνει ο ΠΑΣΕΒΙΠΕ;
  8. Αναφορικά με τη συντήρηση των υποδομών που θα δημιουργηθούν, πώς θα διασφαλιστεί ότι η σχετική επιβάρυνση των επιχειρήσεων σε επίπεδο κοινοχρήστων, θα είναι αναλογική , δίκαιη και διαφανής σε αντιδιαστολή με τη σημερινή επιβάρυνση που χαρακτηρίζεται από τα μέλη μας εξωφρενική;

Δεδομένου ότι δεν θα υπάρξει αντίστοιχη ευκαιρία για τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων ΒΙΠΕ, όπως αυτή που δίνεται σήμερα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης,

Δεδομένων των δεινών που έχουν υποστεί οι λειτουργούσες επιχειρήσεις – ιδιοκτήτες της συντριπτικής πλειοψηφίας των οικοπέδων στις ΒΙΠΕ, λόγω της σωρείας λανθασμένων επιλογών της Πολιτείας,

Δεδομένης της χαμένης ευκαιρίας για μια βιομηχανική πολιτική συνεργειών στα Πάρκα με τον νέο νόμο 4982/2022,

Δεδομένης της διαχρονικής συνεισφοράς των εγκατεστημένων επιχειρήσεων στις υποδομές των ΒΙΠΕ ως ουσιαστικοί επενδυτές,

Δεδομένου ότι δεν θα πρέπει να προχωρήσουν επενδύσεις, που αφορούν την βιωσιμότητα 2000 επιχειρήσεων ερήμην τους,

Ο ΠΑΣΕΒΙΠΕ, προχωρά άμεσα σε σχετική διαβούλευση με τα μέλη του και θα καταθέσει προσεχώς τις αναλυτικές του προτάσεις μαζί με άλλες πρωτοβουλίες που θα αναλάβει.