Οδικός Άξονας Λαμία – Καρπενήσι: Οι έξι διεκδικητές του έργου ύψους 200 εκατ. ευρώ

You are currently viewing Οδικός Άξονας Λαμία – Καρπενήσι: Οι έξι διεκδικητές του έργου ύψους 200 εκατ. ευρώ

Τα έξι σχήματα που πέρασαν στην Β’ φάση της δημοπράτησης, θα κληθούν σύντομα να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές τους

Το πράσινο φως της επιτροπής του διαγωνισμού για το έργο της σύνδεσης της Μακρακώμης με τη σήραγγα Τυμφρηστού για τον οδικό άξονα Λαμία – Καρπενήσι, ύψους 200 εκατ. ευρώ, πήραν και οι έξι διεκδικητές. Η διαδικασία της προεπιλογής ολοκληρώθηκε με την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, περνώντας τον διαγωνισμό στην επόμενη πίστα.

Οι συμμετέχοντες στο πρώτο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, που θα κληθούν να υποβάλλουν τις οικονομικές τους προσφορές στην επόμενη φάση, είναι: ΑΒΑΞ, ΤΕΡΝΑ, ΑΚΤΩΡ (Όμιλος Intrakat) – ΜΕΤΚΑ (Όμιλος Μυτιληναίου), ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ – ΕΚΤΕΡ – ΕΡΕΤΒΟ – ΤΕΝΑ, ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ – ΟΔΟΣ – ΙΝΤΕΡΚΑΤ – ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ – ΕΡΓΟΚΑΤ και ΤΕΚΑΛ – ΕΛΙΚΑ – TRACE.

Λίγα λόγια για το έργο

Το έργο, αν και μεσαίου μεγέθους, είναι ιδιαίτερης σημασίας, αποτελεί τμήμα του οδικού άξονα Λαμία – Καρπενήσι – Αγρίνιο που θα συνδέσει περιφερειακά τις δύο πόλεις και θα εξυπηρετεί ως οριζόντιος άξονας τη σύνδεση της εθνικής οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης με την Ιόνια Οδό.

Επίσης, θα συνδέσει το Καρπενήσι με το κέντρο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, μέσω του ΠΑΘΕ. Χάρη στο μεσαίο μέγεθος του έργου σε οικονομικούς όρους, εκτός από τους μεγάλους κατασκευαστικούς ομίλους που έδωσαν όλοι το «παρών», είτε κατά μόνας είτε σε συμπράξεις, κατέβηκαν και κοινοπραξίες μικρότερων εργολαβικών εταιρειών.

Ποιο είναι το αντικείμενο της σύμβασης

Στο αντικείμενο της σύμβασης, προϋπολογισμού 161,2 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβάνεται η μελέτη και η κατασκευή του έργου «Οδικός Άξονας Λαμία – Καρπενήσι, τμήμα σύνδεση πέρατος παράκαμψης Μακρακώμης με ανατολικό μέτωπο Σήραγγας Τυμφρηστού». Το συνολικό μήκος του έργου είναι περίπου 30 χλμ. και εκτείνεται στο σύνολό του εντός των ορίων της περιφερειακής ενότητας Φθιώτιδας, βελτιώνοντας το επίπεδο της οδικής ασφάλειας και μειώνοντας δραστικά το χρόνο διαδρομής όλων των οχημάτων, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση.

Αφετηρία του έργου, είναι το πέρας του ανατολικού μετώπου της υφιστάμενης Σήραγγας Τυμφρηστού. Το πέρας του έργου είναι το δυτικό όριο της κατασκευασθείσας παράκαμψης Μακρακώμης. Σχεδόν στο σύνολό του, με εξαίρεση μικρά τμήματα στα άκρα του έργου, ακολουθεί νέα χάραξη.

Η αρτηρία έχει μελετηθεί ως οδός κατηγορίας ΑΙΙ, με ταχύτητα μελέτης 70χλμ/ώρα και τυπική διατομή, συνολικού πλάτους 8 μέτρων, ενώ προβλέπεται Πρόσθετη Λωρίδα Κυκλοφορίας (ΠΛΚ) κατά τμήματα, ιδίως στο ανηφορικό ρεύμα. Σε αυτά τα τμήματα, το συνολικό πλάτος της οδού είναι 11,5 μέτρα.

Στο φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η κατασκευή: μεγάλων τεχνικών γεφύρωσης, οπλισμένων επιχωμάτων, τοίχων οπλισμένης γης, οπλισμένων τοίχων αντιστήριξης στέψης συνέχειας, πτερυγότοιχων χαραδρογεφυρών, τοίχων ορύγματος, οπλισμένων βάσεων επιχωμάτων, οπλισμένων τοίχων ποδός, ισόπεδων κόμβων, τεχνικών άνω και κάτω διαβάσεων καθώς επίσης και πλήθος ορθογωνικών και σωληνωτών οχετών ενώ απαιτείται και διευθέτηση ρεμάτων.

Επιπλέον, περιλαμβάνεται η αποκατάσταση της λειτουργίας των τοπικών δικτύων (δασικού και αγροτικού / τοπικού) κατά μήκος του έργου και της πρόσβασης στις καλλιέργειες και εγκαταστάσεις πέριξ της ζώνης του.