Τέσσερεις προσφορές για την νομική υποστήριξη των αρδευτικών έργων ΣΔΙΤ

You are currently viewing Τέσσερεις προσφορές για την νομική υποστήριξη των αρδευτικών έργων ΣΔΙΤ

Ξεκινά η οικονομική αξιολόγηση των προσφορών – σημαντικό αντικείμενο τα αρδευτικά ΣΔΙΤ

Τέσσερεις προσφορές για την νομική υποστήριξη των αρδευτικών έργων ΣΔΙΤ περνούν αυτές τις μέρες στο στάδιο της οικονομικής αξιολόγησης, με το συγκεκριμένο αντικείμενο να είναι σημαντικό αλλά και ενδιαφέρον για τους νομικούς συμβούλους.

Ειδικότερα, μετά την έγκριση των τεχνικών προσφορών από την αρμόδια επιτροπή, για το έργο «Σύμβουλος Νομικής Υποστήριξης για τα αρδευτικά έργα ΣΔΙΤ που έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», σε οικονομική αξιολόγηση περνούν οι προσφορές τριών κοινοπραξιών και μας εταιρείας.

Νομική Υποστήριξη – Οι προσφορές των Κοινοπραξιών είναι:

  1. Δικηγορική Εταιρεία: «Φλογαΐτης – Σιούτη και Συνεργάτες», Δικηγόρος, Μιχάλης Αγγελόπουλος Δικηγόρος, Παναγιώτης Φλέσσας
  2. Δικηγορική Εταιρεία: «Μιχαηλόπουλος και Συνεργάτες», Δικηγορική Εταιρεία: «Σφηκάκης και Συνεργάτες», με τον εμπορικό τίτλο Lexpartners
  3. Δικηγορική Εταιρεία: «Μπαχάς – Γραμματίδης και Συνέταιροι», Δικηγορική Εταιρεία: «Ν. Κανελλόπουλος – Χ. Ζέρβα και Συνεργάτες»

Τέλος, η Δικηγορική Εταιρεία: «Σ. Σαγιάς και Συνεργάτες» κατέθεσε προσφορά μόνη της.