Νίκος Χιωτάκης, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΟΑΝ: Απαραίτητα τα οικονομικά κίνητρα προς τον πολίτη για να προχωρήσει η ανακύκλωση

You are currently viewing Νίκος Χιωτάκης, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΟΑΝ: Απαραίτητα τα οικονομικά κίνητρα προς τον πολίτη για να προχωρήσει η ανακύκλωση

Στους βασικούς στόχους σε σχέση με την ανακύκλωση που έχουν τεθεί στο πλαίσιο του Ν.48/19, αναφέρθηκε στην παρέμβασή του στο 4o ΣΔΙΤFORUM, ο κ. Νίκος Χιωτάκης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ). Επέμεινε ιδιαίτερα ότι είναι απαραίτητα τα οικονομικά κίνητρα προς τον πολίτη για να προχωρήσει η ανακύκλωση, στη διαχείριση των βιοαποβλήτων από τους Δήμους, στις αλλαγές που έρχονται για τα πλαστικά μιας χρήσης, αλλά και στα επόμενα βήματα για την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας.

Ευτυχώς που «ξεκόλλησαν» οι ΣΔΙΤ της Αττικής

Σε ότι αφορά τις μονάδες ΣΔΙΤ στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων, ο πρόεδρος του ΕΟΑΝ, τις χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικές για ολόκληρο τον κύκλο της διαχείρισης, ο οποίος για να λειτουργήσει σωστά χρειάζεται τις απαραίτητες υποδομές. Αναφερόμενος μάλιστα ειδικότερα στις ΣΔΙΤ της Αττικής, τόνισε χαρακτηριστικά, ότι είναι ευτύχημα που «ξεκόλλησαν», καθώς τα συγκεκριμένα έργα είχαν ακυρωθεί από την προηγούμενη περιφερειακή διοίκηση.

Ανεπίτρεπτο να θάβουμε ακόμα το 80%…

Εξηγώντας τους βασικούς στόχους σε σχέση με την ανακύκλωση που έχουν τεθεί στο πλαίσιο του Ν.48/19 και ειδικότερα σε σχέση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο κ. Χιωτάκης επέμεινε ιδιαίτερα στην άμεση ανάγκη μείωσης της υγειονομικής ταφής. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε, «είναι ανεπίτρεπτο το 2022 να συνεχίζουμε να θάβουμε το 80% των απορριμμάτων μας, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μόλις 20%. Αυτό ακριβώς το ποσοστό, έχουμε βάλει στόχο να το αντιστρέψουμε ώστε το 2030 το 20% να θάβεται και το 80% να πηγαίνει σε ανακύκλωση, ενεργειακή αξιοποίηση και re-use».

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, θα χρειαστεί να κινηθούμε ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά σε όλα τα επίπεδα, από τη διαλογή στην πηγή, την πρόληψη και την αποφυγή δημιουργίας αποβλήτων, μέχρι τη δημιουργία σύγχρονων μονάδων επεξεργασίας στους Δήμους, για τα απορρίμματα που δεν ανακυκλώνονται.

Η εφαρμογή της χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων

καφέ κάδοι - βιοαπόβλητα

Σημαντικές εξελίξεις προς αυτήν την κατεύθυνση είναι: Σε ότι αφορά τα βιοαπόβλητα, η εφαρμογή της χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων σε καφέ κάδους έως το τέλος του 2022. Μέχρι πρότινος, όπως ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΟΑΝ, ήταν ελάχιστοι οι δήμοι που συλλέγουν βιοαπόβλητα. Σήμερα όμως, οργανώνεται μεγάλος αριθμός προς αυτήν την κατεύθυνση. Σημαντική είναι επίσης και η υποχρέωση ξεχωριστής διαλογής βιοαποβλήτων μεγάλων παραγωγών όπως νοσοκομεία, βιομηχανίες, ξενοδοχεία με ευθύνη τους.

Εντείνεται η ανακύκλωση σε σχολεία, οικοδομές, ηλεκτρικές συσκευές

Με αρμοδιότητα των Δήμων καθίσταται υποχρεωτική από τον Σεπτέμβριο του 2022, ξεχωριστή συλλογή χαρτιού, γυαλιού, μετάλλων, μπαταριών και τροφίμων στα σχολεία, ενώ εντείνεται η οργάνωση δράσεων ανακύκλωσης των ηλεκτρικών συσκευών από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς το σχετικά ποσοστό είναι ιδιαίτερα χαμηλό. Σημαντική είναι επίσης και η εφαρμογή τεσσάρων διαφορετικών ρευμάτων ανακύκλωση σε όλες τις οικοδομές, ενώ έρχονται σημαντικές αλλαγές για τα πλαστικά μιας χρήσης. Για ορισμένες κατηγορίες ΠΠΜΧ θα επιβληθούν μέτρα μείωσης της κατανάλωσης τους και για όλα τα ΠΠΜΧ που δεν καταργούνται θα εφαρμοστούν προγράμματα διευρυμένης ευθύνης παραγωγού, τα οποία αποτελούν αρμοδιότητα του ΕΟΑΝ, κατέληξε ο κ. Χιωτάκης. Είναι λοιπόν πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν και τα οποία έχουν καθυστερήσει.

Έρχεται το πρόγραμμα πληρώνω όσο πετάω ή κερδίζω όσο διαχωρίζω

Σε κάθε περίπτωση, όπως αποδεικνύει και η εμπειρία από την Ευρώπη, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της ανακύκλωσης και της χαμηλής ταφής, χρειάζονται συγκεκριμένα οικονομικά κίνητρα και αντικίνητρα. Δεν αρκεί η περιβαλλοντική ενσυναίσθηση και ευασιθητοποίηση του πολίτη. Κι αυτή είναι η λογική που υπηρετεί τόσο το τέλος ταφής, όσο και το πρόγραμμα «πληρώνω όσο πετάω ή κερδίζω όσο διαχωρίζω». Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί από τον Ιανουάριο του 2023 σε όλους τους δήμους με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων και περιμένουμε ότι θα έχει απτά αποτελέσματα.

Κυκλική οικονομία με άξονα την ενεργό συμμετοχή του πολίτη

διάγραμμα για την κυκλική οικονομία στην οποία αναφέρθηκε ο Νίκος Χιωτάκης στην ομιλία του στο 4ο ΣΔΙΤ Forum
Η Κυκλική Οικονομία

Αναφερόμενος εξάλλου στην υιοθέτηση του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας από τους Δήμους, ο κ.Χιωτάκης, ανέφερε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι προνομιακό πεδίο υλοποίησης δράσεων κυκλικής οικονομίας.

Για το λόγο αυτό ο ΕΟΑΝ μαζί με την τοπική αυτοδιοίκηση οφείλουν να δημιουργήσουν ένα κύκλο εμπιστοσύνης πάνω στον οποίο θα υλοποιηθούν όλες οι υλοποιηθούν όλες οι σχετικές πρωτοβουλίες και δραστηριότητες με βασικό άξονα την ενεργό συμμετοχή του πολίτη. Προς αυτή την κατεύθυνση, ήδη προετοιμάζονται τα επόμενα βήματα και ένας ολοκληρωμένος χάρτης συνεργασίας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση αναδεικνύοντάς την σε βασικό επιχειρησιακό βραχίονα.

Υποστήριξη σε υπαρκτά προβλήματα

Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέματα Ανακύκλωσης, που θα περιλαμβάνει εκδόσεις, ψηφιακές εφαρμογές και κύκλους σεμιναρίων για στελέχη της αυτοδιοίκησης, με στόχο να επιλύσει υπαρκτά προβλήματα, να προσφέρει τεχνογνωσία και να επιταχύνει τη στροφή προς μία κοινωνία ανακύκλωσης.

Καταλήγοντας ο κ. Χιωτάκης, υπενθύμισε τους στρατηγικούς στόχους του ΕΟΑΝ
για την τρέχουσα περίοδο του είναι η μείωση της δημιουργίας αποβλήτων μέσω της θέσπισης εποπτείας μέτρων πρόληψης, η αύξηση της ανακύκλωσης μέσω της εποπτείας προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης, η ενίσχυση του ελέγχου των εμπλεκόμενων φορέων και ιδιαίτερα των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, η εδραίωση της περιβαλλοντικής συνείδησης και των αρχών της κυκλικής οικονομίας και το ερευνητικό έργο του οργανισμού.


Παρακολουθήστε εδώ την ομιλία του κ. Χιωτάκη σε βίντεο.

Επισκεφτείτε την κατηγορία “Μετά την Πανδημία” για να βρείτε όλα τα δημοσιεύματα σχετικά με το 4ο ΣΔΙΤ FORUM.