Με ποιο τρόπο το Μνημόνιο συνεργασίας Ε.Ε.Τ.Α.Α. – ΜΟΔ – ΤΕΕ θα αυξήσει τη δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης ορεινών – νησιωτικών δήμων

You are currently viewing Με ποιο τρόπο το Μνημόνιο συνεργασίας Ε.Ε.Τ.Α.Α. – ΜΟΔ – ΤΕΕ θα αυξήσει τη δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης ορεινών – νησιωτικών δήμων

Καθώς οι ανάγκες υποστήριξης των αδύναμων δήμων είναι πολύ μεγάλες, η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, αποκτά δυο πολύτιμους συμμάχους για την υλοποίηση των έργων τους

Το Μνημόνιο συνεργασίας που συνυπέγραψαν πρόσφατα η Ε.Ε.Τ.Α.Α (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης), η ΜΟΔ και το ΤΕΕ αναμένεται ότι θα αυξήσει τη δυνατότητα υποστήριξης των έργων ορεινών – νησιωτικών δήμων. Με ποιο τρόπο όμως θα αναπτυχθεί καλύτερα αυτός ο μηχανισμός και πώς ακριβώς θα λειτουργήσει το Μνημόνιο συνεργασίας Ε.Ε.Τ.Α.Α- ΜΟΔ – ΤΕΕ;

Όπως έχει αναφέρει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ε.Ε.Τ.Α.Α , Σπύρος Σπυρίδων σε ημερίδα για τα έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Δήμους που συντόνισε η A ENERGY, στην ΕΕΤΑΑ έχει ήδη συσταθεί και λειτουργεί Τεχνική Υπηρεσία, για όσους Δήμους δεν διαθέτουν επάρκεια, και το κύριο βάρος δίνεται στη συστηματική υποστήριξη των μικρών ορεινών και νησιωτικών Δήμων. Η Τεχνική Υπηρεσία της ΕΕΤΑΑ, εκπονεί τεχνικές μελέτες και δημοπρατεί για λογαριασμό των Δήμων, μελέτες, προμήθειες, έργα και επιβλέπει την υλοποίησή τους. Ήδη, με αρκετούς Δήμους, έχoυν συναφθεί προγραμματικές συμβάσεις για την υποστήριξή τους και έχουν παραδοθεί αρκετές μελέτες καθώς επίσης έχουν αναληφθεί υποχρεώσεις για την επίβλεψη έργων τους.

Πώς υποστηρίζονται οι μικροί δήμοι σήμερα

Εξάλλου, ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης και Δικαιούχος Πράξεων του ΕΣΠΑ, η Ε.Ε.Τ.Α.Α., αναλαμβάνει την υλοποίηση έργων και ενεργειών με ίδια μέσα. Επιπλέον, έχει δημιουργήσει Ειδικό Τομέα Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ), ο οποίος περιλαμβάνει την Μονάδα Α’, Τμήμα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Πράξεων και τη Μονάδα Β’, Τμήμα Παρακολούθησης, Διαχείρισης και Ελέγχου Πράξεων.

Η Μονάδα Α΄ καλύπτει μία ολόκληρη σειρά δράσεων, από την ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων – φορέων της Τ.Α., μέχρι και την εισήγηση για την έκδοση των αποφάσεων υπαγωγής / επιχορήγησης των δικαιούχων – φορέων της Τ.Α.

Η Μονάδα Β’ καλύπτει όλα τα στάδια από την εισήγηση για την έκδοση των αποφάσεων υπαγωγής / επιχορήγησης, την παρακολούθηση συμμόρφωσης των συγχρηματοδοτουμένων πράξεων με τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες, μέχρι και την διασφάλιση της είσπραξης από τους δικαιούχους του συνολικού ποσού της δημόσιας συνεισφοράς.

Από τη δική της πλευρά, η ΜΟΔ, ως συγχρηματοδοτούμενη δομή υποστηρίζει τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Δεδομένων όμως των πολύ μεγάλων αναγκών των μικρών δήμων, λαμβάνοντας μάλιστα υπόψιν ότι η κυβέρνηση αναζητά τον τρόπο να υποστηριχθούν άμεσα, τόσο οι μικροί Δήμοι που έχουν πληγεί στην Θεσσαλία λόγω πλημμυρών, όσο και στον Έβρο λόγω φωτιάς, ήταν δύσκολο να καλυφθούν τόσο μεγάλες απαιτήσεις.

Ούτε η ΜΟΔ, έχει τόσο μεγάλη δυνατότητα ούτε όμως και Ε.Ε.Τ.Α.Α που είναι ο κατεξοχήν υποστηρικτικός φορέας της αυτοδιοίκησης.

Η συνδρομή του ΤΕΕ, που αποτελεί τεχνικό σύμβουλο του κράτους, θα ενισχύσει σαφώς το τεχνικό κομμάτι και θα συμβάλλει και στην σωστή προτεραιοποίηση των σχετικών αιτημάτων.

Ο Πρόεδρος της ΜΟΔ κ. Βασίλης Σιαδήμας, ο Πρόεδρος της η Ε.Ε.Τ.Α.Α κ. Δημήτρης Μαραβέλιας και ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας κ. Γιώργος Στασινός υπογράφοντας αυτό το μνημόνιο, δεσμεύτηκαν καταρχάς να συνεργαστούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, προκειμένου να λειτουργήσουν με τις αναγκαίες συνέργειες ως «μηχανισμός υποστήριξης» και να συμβάλουν στη διασφάλιση των βασικών αναπτυξιακών υποδομών και στη συγκράτηση του πληθυσμού στους μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς δήμους της χώρας.

Σημειώνεται, ότι στα έργα που ενδιαφέρουν τους μικρούς δήμους συμπεριλαμβάνονται και έργα που αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων.

Άντα Σεϊμανίδη

Η κ. Σεϊμανίδη είναι αρθρογράφος, συνιδρυτής της επιχειρηματικής Πρωτοβουλίας Α-Energy και συγγραφέας τριών βιβλίων αναπτυξιακού περιεχομένου. Μέσα στο 2022, θα εκδοθεί και το επόμενο με θέμα «Έργα ανάπτυξης και Πανδημία: Μια υπόθεση για την κοινωνία»