Κάθετος Άξονας Δράμα – Αμφίπολη με ΣΔΙΤ: Προχωρά στην επόμενη φάση με 4 διεκδικητές

You are currently viewing Κάθετος Άξονας Δράμα – Αμφίπολη με ΣΔΙΤ: Προχωρά στην επόμενη φάση με 4 διεκδικητές

Το έργο περνάει στην επόμενη φάση, αυτή του ανταγωνιστικού διαλόγου, στην οποία συνεχίζουν για άλλη μια φορά οι μεγάλοι του κλάδου, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Άκτωρ Παραχωρήσεις – Μυτιληναίος, ΑΒΑΞ και Intrakat.

Το τεύχος πρόσκλησης υποβολής συμμετοχής σε διάλογο του διαγωνισμού του έργου «Κάθετος Άξονας Δράμα – Αμφίπολη (Παλαιοκώμη) με Σ.Δ.Ι.Τ», αξίας 248,5 εκατ. ευρώ ενέκρινε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, βάζοντας έτσι σε θέση εκκίνησης έναν ακόμη διαγωνισμό για την κατασκευή οδικού άξονα στη Βόρεια Ελλάδα, μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Οι big 4 -ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Άκτωρ Παραχωρήσεις – Μυτιληναίος, ΑΒΑΞ και Intrakat- θα κληθούν να δώσουν το παρών στο στάδιο του διαλόγου για το έργο που προκηρύχθηκε στο β’ εξάμηνο του 2022, ενώ η εκδήλωση ενδιαφέροντος με την κατάθεση προσφορών έγινε στα τέλη της ίδιας χρονιάς.

Η διάρκεια της σύμπραξης θα ανέρχεται κατά μέγιστο σε 30 έτη εκ των οποίων τα 3 έτη είναι η κατασκευαστική περίοδος και τα 27 έτη αφορούν σε συντήρηση και λειτουργίας.

Σημειώνεται ότι η διάρκεια της σύμπραξης θα οριστικοποιηθεί κατά το Στάδιο Β.Ι (διάλογος) της διαδικασίας ανάθεσης και η Αναθέτουσα Αρχή, μετά την έναρξη λειτουργίας του έργου, θα καταβάλει στον Ιδιώτη Φορέα Σύμπραξης πληρωμές διαθεσιμότητας, που έχουν ενδεικτικά εκτιμηθεί σε καθαρά παρούσα αξία, σε τιμές 2022, στο ποσό των 200.438.675 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. Ο ακριβής προϋπολογισμός των πληρωμών διαθεσιμότητας που θα καταβληθούν στον Ι.Φ.Σ. θα καθοριστεί βάσει των αποτελεσμάτων του διαλόγου.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του έργου

Το έργο αφορά στην αναβάθμιση της Εθνικής Οδού Δράμας – Αμφίπολης, είτε με αποκατάσταση και διαπλάτυνση τμημάτων της υπάρχουσας οδού είτε με κατασκευή εντελώς νέων τμημάτων κατά μήκος του τμήματος από Παλιοκώμη σε Μαυρολεύκη, και από Μαυρολεύκη σε Δράμα συνολικού μήκους 43 χλμ.

Συγκεκριμένα, η κύρια αρτηρία θα αναβαθμιστεί σε αυτοκινητόδρομο με αποκατάσταση της υπάρχουσας οδοποιίας για περίπου 13,5 χλμ. και κατασκευή περίπου 29,5 χλμ. νέων τμημάτων. Τα κύρια χαρακτηριστικά του έργου περιλαμβάνουν την αναβάθμιση της κύριας αρτηρίας, την κατασκευή δύο νέων τμημάτων και τη σύνδεση με τις υφιστάμενες οδούς με 9 κόμβους.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της προτεινόμενης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ) θα υλοποιήσει:

Α. Τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση των τμημάτων:

 • Παλαιοκώμη – Μαυρολεύκη μήκους περίπου 29,5 χλμ.
 • Μαυρολεύκη – Δράμα μήκους περίπου 13,5 χλμ.
 • Α/Κ Μεσορράχης
 • Α/Κ Παλαιοκώμης
 • Α/Κ Μ. Σουλίου
 • Α/Κ Ροδολίβους
 • Α/Κ Πρώτης
 • Α/Κ Ν. Μπάφρας
 • Α/Κ (Ημικόμβος) Αγγίτη
 • Α/Κ Μαυρολεύκης
 • Α/Κ Περιφερειακής Δράμας
 • Κ/Κ Δράμας (σύνδεση με το αστικό δίκτυο της Δράμας).

Β. Τη λειτουργία, συντήρηση, χρηματοδότηση του βασικού οδικού άξονα Δράμα – Αμφίπολη συνολικού μήκους 43 χλμ. και όσα επιπλέον τμήματα συμπεριλαμβάνονται στο προαναφερθέν τμήμα Α

Η ένωση της Δράμας με τις γύρω μεγάλες πόλεις με ένα σύγχρονο και ασφαλή οδικό άξονα, όπως είναι η Εγνατία Οδός, αποτελεί ένα χρόνιο πρόβλημα για όλους τους διερχόμενους οδηγούς, αλλά και όσους εισέρχονται στη χώρα μας από τα βόρεια σύνορά και η επίλυσή του με την κατασκευή ενός καινούριου και βασισμένου στα σύγχρονα πρότυπα κάθετου οδικού άξονα, αφενός θα εξυπηρετήσει τους πολίτες, αφετέρου θα διευκολύνει τη μετακίνηση εισαγόμενων και εξαγόμενων εμπορικών προϊόντων, μιας και αποτελεί τον οδικό δίαυλο επικοινωνίας με τα μεγάλα αστικά κέντρα και λιμάνια της χώρας.

Επιπλέον, θα μειώσει το χρόνο μετακίνησης, αλλά και θα εξασφαλίσει πιο ασφαλή διέλευση των οχημάτων, εφόσον αυτά δεν θα διέρχονται μέσω κατοικημένων περιοχών.