Θετικές επενδυτικές προοπτικές για την ΑΒΑΞ, μετά τη σημαντική μείωση του χρέους της, βλέπει η Edison

You are currently viewing Θετικές επενδυτικές προοπτικές για την ΑΒΑΞ, μετά τη σημαντική μείωση του χρέους της, βλέπει η Edison

Καταλυτικός ο ρόλος της ΑΒΑΞ Παραχωρήσεις, για ένα χαμηλό επίπεδο χρέους στις κατασκευές

Θετικές επενδυτικές προοπτικές για την ΑΒΑΞ μετά τη σημαντική μείωση του χρέους της, βλέπει η Edison Investment Research. Παράλληλα, σε έκθεση που εκπόνησε για λογαριασμό του Ομίλου, επισημαινει ότι μέσω της σύστασης της 100% θυγατρικής της ΑΒΑΞ Παραχωρήσεις, στόχος του ομίλου, είναι ο κλάδος των κατασκευών να σταθεί σε ένα επίπεδο χρέους περί τα 100 εκατ. ευρώ..

Ειδικότερα, η Edison κάνει στην έκθεσή της, ιδιαίτερα θετική αναφορά στο «συνεπές ιστορικό μείωσης του χρέους του Ομίλου», που τα τελευταία δύο χρόνια κορυφώθηκε με την απόφαση αποεπένδυσης από τις ΑΠΕ και τη Volterra και τονίζει τον καταλυτικό ρόλο της ΑΒΑΞ Παραχωρήσεις, για ένα χαμηλό επίπεδο χρέους στις κατασκευές, όπως αυτό που προαναφέρθηκε.

Επιπλέον, σύμφωνα με την έκθεση, οι θετικές προοπτικές για τον κατασκευαστικό κλάδο (προβλέπεται πως τα έσοδα από τις κατασκευές τα δυο επόμενα χρόνια θα ξεπεράσουν τα 11 δισ. ευρώ ετησίως, με έμφαση στα έργα παραχωρήσεων και τις συμπράξεις Δημόσιου – Ιδιωτικού τομέα), ευνοούν τον Όμιλο ΑΒΑΞ για δυο λόγους:

Πρώτον γιατί έχει ένα ιστορικά υψηλό ανεκτέλεστο ύψους 2,2 δισ. ευρώ και δεύτερον γιατί συμμετέχει στα μεγαλύτερο εν εξελίξει έργα της χώρας, όπως η Γραμμή 4 του μετρό. Όπως επίσης σημειώνεται, η εταιρεία έχει μπει στο 2023 με θετικούς οιωνούς λόγω της βελτιωμένης λειτουργικής κερδοφορίας και της σημαντικής μείωσης του δανεισμού.

Παράλληλα, η διαφαινόμενη αύξηση των επενδύσεων στις υποδομές της χώρας, καθώς και η ανεξάρτητη αποτίμηση του χαρτοφυλακίου των παραχωρήσεων στα 130 εκατ. ευρώ (0,90 ευρώ/μετοχή), όταν η λογιστική του αξία πρόσφατα υπολογίστηκε στα 295 εκατ. ευρώ (2,05 ευρώ/μετοχή), οι εκτιμήσεις για την πορεία της μετοχής διαγράφονται θετικές. Πρόκειται, σύμφωνα με την Edison, για ένα υγιές χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων με εξασφαλισμένες ταμειακές ροές, ενώ παράλληλα διεκδικεί νέες σημαντικές συμβάσεις παραχώρησης με εσωτερικούς συντελεστές απόδοσης (IRR) της τάξεως του 12 – 13%.