Η εταιρεία ΝΑΜΑ, αναλαμβάνει νέος τεχνικός σύμβουλος για τέσσερα αρδευτικά έργα ΣΔΙΤ, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ύδωρ 2»

You are currently viewing Η εταιρεία ΝΑΜΑ, αναλαμβάνει νέος τεχνικός σύμβουλος για τέσσερα αρδευτικά έργα ΣΔΙΤ, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ύδωρ 2»

Η ΝΑΜΑ διαθέτει εμπειρία τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό για ευρύ φάσμα υποδομής στον τομέα του Νερού

Η εταιρεία ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές ΑΕ, αναλαμβάνει νέος τεχνικός σύμβουλος, για τέσσερα αρδευτικά έργα ΣΔΙΤ, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ύδωρ 2», με κάλυψη της δημόσιας συμμετοχής από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η αμοιβή της εταιρείας ανέρχεται στο 1,115 εκατ. ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και θα καλυφθεί και αυτή από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Τα έργα ΣΔΙΤ στα οποία θα παρέχει τεχνική υποστήριξη η ΝΑΜΑ είναι:

Το αρδευτικό της Λιμνοδεξαμενής Χοχλακίων Σητείας, το οποίο συμπεριλαμβάνει και δίκτυο προσαγωγών μεταφοράς νερού σε υφιστάμενο δίκτυο άρδευσης, κόστους κατασκευής 30,64 εκατ. ευρώ, καθώς επίσης Φράγμα και δίκτυο άρδευσης στον Αγ. Ιωάννη Ιεράπετρας, κόστους κατασκευής 31,3 εκατ.

Πέραν των δυο έργων στην Κρήτη, η ΝΑΜΑ, αναλαμβάνει, τεχνικός σύμβουλος και στο έργο για τους Αγωγούς Μεταφοράς, δικτύου άρδευσης και συνοδών έργων στον Αλμωπαίο της Πέλλας προϋπολογισμού 115 εκατ.ευρώ. Τέλος, αναλαμβάνει και το αρδευτικό δίκτυο Υπέρεια Λάρισας – Ορφανά Καρδίτσας, κόστους κατασκευής 80,148 εκατ.ευρώ.

Με πλήρη εξοπλισμό τοπογραφικών εργασιών

Η εταιρεία, που ιδρύθηκε στις αρχές του 1990 με έδρα την Νέα Φιλοθέη – Αθήνα, αναλαμβάνει τη μελέτη, το σχεδιασμό και την παροχή υπηρεσιών συμβούλου για ένα ευρύ φάσμα έργων υποδομής στους τομείς Νερό & Περιβάλλον, Συγκοινωνιακά, Τοπογραφικά & GIS, Στατικά, Γεωτεχνικά & Γεωλογικά. Δραστηριοποιείται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Πρόεδρος της εταιρείας, που διαθέτει μόνιμο προσωπικό άνω των 90 ατόμων, υψηλής επιστημονικής κατάρτισης, είναι ο κ. Μιχάλης Καλούδης και μέλη του ΔΣ οι κκ. Γιάννης Βαζίμας και Διονύσης Κάρτσωνας.

Η εταιρεία διαθέτει σταθμούς φωτογραμμετρίας καθώς και πλήρη εξοπλισμό τοπογραφικών εργασιών. Έχει διαμορφώσει ακόμα όχημα καταγραφής δεδομένων το οποίο χρησιμοποιείται για διαχείριση γραμμικών έργων όπως οδική υποδομή, σιδηροδρομικά δίκτυα, δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών.

Οι απαιτήσεις επιτόπου και εργαστηριακών δοκιμών εδαφομηχανικής, βραχομηχανικής, αδρανών υλικών, σκυροδεμάτων και ασφαλτικών σκυροδεμάτων, καθώς και δοκιμών ποιοτικού ελέγχου καλύπτονται από την θυγατρική εταιρεία ΝΑΜΑLAB AE.