Η ενεργειακή αξιοποίηση αστικών αποβλήτων με ΣΔΙΤ στο επίκεντρο του συνεδρίου της Α Energy

You are currently viewing Η ενεργειακή αξιοποίηση αστικών αποβλήτων με ΣΔΙΤ στο επίκεντρο του συνεδρίου της Α Energy

30 ομιλητές και πρωτότυπη ενημέρωση για τεχνολογίες – ευρωπαϊκή εμπειρία

Με ένα επίκαιρο πρόγραμμα 30 διακεκριμένων ομιλητών, πραγματοποιείται με διοργανωτή την Α Energy, το ΣΔΙΤ Forum και επιστημονικό εταίρο την Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων – ΕΕΔΣΑ, το μοναδικό στο είδος του συνέδριο με θέμα «Ενεργειακή Αξιοποίηση Απορριμμάτων – Βιομάζα – Κυκλική Οικονομία».

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να ενημερωθούν από τους πλέον αρμοδίους φορείς για τις τρέχουσες προσαρμογές στον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων και για το πώς η ενεργειακή αξιοποίηση απορριμμάτων και βιομάζας θα συμβάλλει και θα ολοκληρώσει τη βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων και υλικών στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και της καθαρής ενέργειας.

Μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης – Επενδύσεις σε υποδομές ανακύκλωσης – δευτερογενές καύσιμο – βιομάζα

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην προοπτική δικτύου μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης αστικών αποβλήτων που θα πραγματοποιηθούν με τη μέθοδο ΣΔΙΤ. Οι αναγκαίες νέες επενδύσεις στις υποδομές ανακύκλωσης, οι προοπτικές στα δευτερογενή καύσιμα και o ρόλος της τσιμεντοβιομηχανίας είναι επίσης θέματα που θα συζητηθούν. Μια εξίσου σημαντική ενότητα θα ασχοληθεί με την Ενεργειακή Αξιοποίηση της Βιομάζας ως Ανανεώσιμης Ενέργειας και την αξιοσημείωτη άνοδο των επενδύσεων στον τομέα βιοαερίου – βιομεθανίου – βιοκαυσίμων σε Ευρώπη και Ελλάδα.

Συμμετέχοντες φορείς

H εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 2 Νοεμβρίου 2022 στο ξενοδοχείο Αthens Divani Caravel, με φυσική παρουσία 30 ομιλητών, σημαντικού αριθμού συνέδρων και με την ενεργό συμμετοχή της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, της Γενικής Γραμματείας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η έναρξη των εργασιών, θα γίνει από τον κ. Μανώλη Γραφάκο, Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων.

Συμμετέχουν επίσης: ο ΣΕΠΑΝ – Σύνδεσμος Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων, η ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ – Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων, η ΕΛEΑΒΙΟΜ – Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας, ο ΕΣΠΑΒ, Ελληνικός Σύνδεσμος Παραγωγών Βιοαερίου, η Bioenergy Europe και το ΕΚΕΤΑ – Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Supporting partner είναι το έγκυρο site της Αυτοδιοίκησης ΟΤΑVOICE.

Οι βασικές θεματικές ενότητες είναι:

Πρώτη Ενότητα: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Δεύτερη Ενότητα: ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ / ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ / Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Τρίτη Ενότητα: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ.Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ – ΒΙΟΜΕΘΑΝΙΟΥ – ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ. ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ / ΕΓΧΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Τιμητικές διακρίσεις

Με την ευκαιρία της εκδήλωσης θα γίνει απονομή τιμητικών διακρίσεων σε φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα για την προώθηση έργων και πρακτικών που ανοίγουν το δρόμο στην κυκλική οικονομία και στο πλαίσιο αυτής στην ενεργειακή αξιοποίηση απορριμμάτων και βιομάζας στη χώρα μας.

Χορηγοί – Υποστηρικτές

Μέγας Χορηγός της εκδήλωσης είναι η εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.

Χορηγός είναι ο όμιλος εταιρειών ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.

Υποστηρικτής είναι η ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

Contributors είναι οι εταιρείες ENVIROPLAN ΑΕ και I. FRANTZIS & ASSOCIATES LTD.

Χορηγοί Επικοινωνίας

Ανάμεσα στους Χορηγούς Επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι τα sites B2Green.gr, ΟΤΑVOICE.gr, το περιοδικό water&waste κα.

Εγγραφές

Για τη συμμετοχή κοινού με φυσική παρουσία απαιτείται η εκ των προτέρων εγγραφή. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη γραμματεία μέσω email office@aenergy.gr ή τηλεφωνικά στο 210 6912183 και 210 6912505.