Δημήτρης Παπαγιαννίδης: Χωρίς αύξηση στις αρδευτικές εισφορές τα πρώτα έργα ΣΔΙΤ για την άρδευση

You are currently viewing Δημήτρης Παπαγιαννίδης: Χωρίς αύξηση στις αρδευτικές εισφορές τα πρώτα έργα ΣΔΙΤ για την άρδευση

Στην ενότητα «Χρηματοδοτώντας τα νέα έργα ΣΔΙΤ», ο κ. Δημήτρης Παπαγιαννίδης, παρουσίασε αναλυτικά τα έργα άρδευσης και ύδρευσης με ΣΔΙΤ που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος ΥΔΩΡ 2, με έμφαση στα πρώτα επτά με προϋπολογισμό κατασκευής της τάξης των 600.583.558€ και ο οποίος καλύπτεται από τα επόμενα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, το Ταμείο Ανάκαμψης και το το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Όλα τα έργα έχουν οριστική πρόσφατη μελέτη και ΑΕΠΟ.

Σημείωσε ιδιαίτερα ότι τα πρώτα έργα ΣΔΙΤ για την άρδευση θα είναι χωρίς αύξηση στις αρδευτικές εισφορές. Παράλληλα εξασφαλίζεται η βιώσιμη χρήση τους με τη μείωση των αναγκών του νερού λόγω της μείωσης των απωλειών και της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Σε ότι αφορά το επενδυτικό ενδιαφέρον για τα νέα αυτά έργα ΣΔΙΤ, σημείωσε ότι σίγουρα υπάρχει ενδιαφέρον από μεγάλους επενδυτές του εξωτερικού.

12 συν 1 λόγοι να γίνουν τα αρδευτικά έργα με ΣΔΙΤ

Τους βασικούς λόγους για τους οποίους επιλέχθηκε η μέθοδος ΣΔΙΤ για τα συγκεκριμένα έργα, ο κ. Παπαγιαννίδης, τους συνόψισε ως εξής:

 1. Εξασφαλίζεται η καλή και έντεχνη κατασκευή σύμφωνα με προδιαγραφές που έχουν συμφωνηθεί στη φάση της οριστικής μελέτης
 2. Αποφεύγεται η μεγάλη μάστιγα των αρδευτικών έργων που είναι η φάση της συντήρησης, την οποία τώρα αναλαμβάνει ο ανάδοχος για 20-25 έτη.
 3. Η αποπληρωμή του ιδιώτη πραγματοποιείται άμεσα από τις τράπεζες, ενώ το κράτος εξασφαλίζει την αποπληρωμή του συνολικού κόστους σε βάθος χρόνου
 4. Η χρήση του νερού πλέον γίνεται από τον ΤΟΕΒ όπως αυτός θα μετεξελιχθεί μέσω νομοθετικής παρέμβασης και η διασφάλιση της σωστής λειτουργίας των κατασκευασθέντων υποδομών γίνεται από τον ιδιώτη
 5. Καμία αύξηση δεν γίνεται στις αρδευτικές εισφορές ενώ εξασφαλίζεται η βιώσιμη χρήση με τη μείωση των αναγκών του νερού λόγω της μείωσης των απωλειών και της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
 6. Η παρουσία του ιδιώτη στη φάση των ετών συντήρησης διασφαλίζει την άμεση αποκατάσταση σε περίπτωση ζημιών και βλαβών
 7. Αποφυγή χρονοβόρων διαδικασιών και της «μάστιγας» της συντήρησης
 8. Αποφεύγονται οι χρονοβόρες διαδικασίες των δημοσίων συμβάσεων για την κατασκευή ενός έργου
 9. Εξασφαλίζεται η καλή και έντεχνη κατασκευή σύμφωνα με προδιαγραφές που έχουν συμφωνηθεί στη φάση της οριστικής μελέτης
 10. Αποφεύγεται η μεγάλη μάστιγα των αρδευτικών έργων που είναι η φάση της συντήρησης , την οποία τώρα αναλαμβάνει ο ανάδοχος για 20-25 έτη.
 11. Η αποπληρωμή του ιδιώτη πραγματοποιείται άμεσα από τις τράπεζες, ενώ το κράτος εξασφαλίζει την αποπληρωμή του συνολικού κόστους σε βάθος χρόνου
 12. Η χρήση του νερού πλέον γίνεται από τον ΤΟΕΒ όπως αυτός θα μετεξελιχθεί μέσω νομοθετικής παρέμβασης και η διασφάλιση της σωστής λειτουργίας των κατασκευασθέντων υποδομών γίνεται από τον ιδιώτη
 13. Καμία αύξηση δεν γίνεται στις αρδευτικές εισφορές ενώ εξασφαλίζεται η βιώσιμη χρήση με τη μείωση των αναγκών του νερού λόγω της μείωσης των απωλειών και της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
 14. Η παρουσία του ιδιώτη στη φάση των ετών συντήρησης διασφαλίζει την άμεση αποκατάσταση σε περίπτωση ζημιών και βλαβών
στιγμιότυπο από τον συνεδριακό χώρο πιθανώς την ώρα ομιλίας του Δημήτρης Παπαγιαννίδης
Στιγμιότυπο από το 4ο ΣΔΙΤ FORUM

Προϋπολογισμός και πληρωμές διαθεσιμότητας

Ο προϋπολογισμός κατασκευής των 7 (επτά) πρώτων έργων είναι 600.583.558€ και θα καλυφθεί από επόμενα προγράμματα αγροτικής Ανάπτυξης, το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΠΔΕ. Το κόστος συντήρησης/λειτουργίας/αποπληρωμής είναι 924.543.442€ και καλύπτεται από ετήσιες πληρωμές διαθεσιμότητας για 20 χρόνια με δαπάνη 46,2 εκ. ευρώ ετησίως. Όλα τα τα έργα έχουν οριστική πρόσφατη μελέτη και ΑΕΠΟ και η κατασκευή τους θα διαρκέσει για 3-5 χρόνια.

Σε ότι αφορά την αποπληρωμή του ιδιώτη με πληρωμή διαθεσιμότητας θα πραγματοποιείται άμεσα από τις τράπεζες, ενώ το κράτος, εξασφαλίζει την αποπληρωμή του συνολικού κόστους σε βάθος χρόνου. H πληρωμή διαθεσιμότητας υπολογίζεται ως η ετήσια πληρωμή που απαιτείται προκειμένου ο Επενδυτής να καλύψει τα λειτουργικά και χρηματοοικονομικά κόστη του έργου και να φέρει ένα εύλογο κέρδος από την επιχειρηματική αυτή δραστηριότητα.

Βιώσιμη χρήση με μείωση αναγκών του νερού

Το κέρδος ή η απόδοση της επένδυσης αντικατοπτρίζεται από τον εσωτερικό βαθμό απόδοσης – targeted IRR του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης, περίπου 10%. Ο κ. Παπαγιαννίδης, σημειώσε ότι δεν γίνεται καμία αύξηση στις αρδευτικές εισφορές, ενώ εξασφαλίζεται η βιώσιμη χρήση με τη μείωση των αναγκών του νερού λόγω της μείωσης των απωλειών και της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα πρώτα έργα κοντά στη δημοπράτηση

Αναλυτικά στοιχεία παρέθεσε ο Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, για τα πρώτα έργα που βρίσκονται κοντά στην δημοπράτηση και είναι:

O Εκσυγχρονισμός δικτύων άρδευσης ΤΟΕΒ Ταυρωπού με κόστος κατασκευής 114εκ. ευρώ και κόστος συντήρησης για 25 χρόνια- Πληρωμές Διαθεσιμότητας 10% 171 εκ. ευρώ, το Φράγμα Μιναγιώτικο Πύλου και δίκτυο άρδευσης με κόστος κατασκευής 98,5εκ. ευρώ και κόστος συντήρησης για 25 χρόνια- Πληρωμές Διαθεσιμότητας 10% 147,7 εκ ευρώ, και τα Έργα μεταφοράς νερού από Ποταμό Νέστο στην πεδιάδα της Ξάνθης με κόστος κατασκευής 203 εκ. ευρώ και κόστος συντήρησης για 25 χρόνια- Πληρωμές Διαθεσιμότητας 10% 304,5 εκ ευρώ.

Ο κ. Παπαγιαννίδης παρουσίασε επίσης και τα υπόλοιπα και μικρότερα έργα της πρώτης δέσμης των επτά έργων και συγκεκριμένα τη Λιμνοδεξαμενή Χοχλακιών Σητείας και δίκτυο προσαγωγών μεταφοράς νερού σε υφιστάμενο δίκτυο άρδευσης καθώς επίσης το Φράγμα και Δίκτυο άρδευσης Αγ. Ιωάννη Ιεράπετρας, το Αρδευτικό δίκτυο Υπέρεια – Ορφανά Καρδίτσας, το Φράγμα στο Λιβάδι Αράχοβας, Αρδευτικό δίκτυο και Μικρό Υδροηλεκτρικό Εργοστάσιο / ΜΥΕ, Φράγμα στο Μπουγάζι Δομοκού και αρδευτικό δίκτυο.

Επενδυτικό ενδιαφέρον και από το εξωτερικό

Σε σχετικό εξάλλου ερώτημα σχετικά με το επενδυτικό ενδιαφέρον για τα συγκεκριμένα έργα, ο κ. Παπαγιαννίδης επιβεβαίωσε ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από μεγάλους επενδυτές από το εξωτερικό. Αναφερόμενος τέλος στα μέτρα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή Τομέα συνολικότερα, υπενθύμισε ότι το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει υποβάλλει στην Ε.Ε. το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την περίοδο 2023-2027, με διευρυμένες αναπτυξιακές παρεμβάσεις, που θα παρέχουν πρόσθετες δυνατότητες.


Παρακολουθήστε εδώ το βίντεο της ομιλίας του κ. Παπαγιαννίδη.

Πατήστε εδώ για να δείτε όλα τα δημοσιεύματα που αφορούν το 4ο ΣΔΙΤ FORUM.