Στο δρόμο για έγκριση οι μονάδες απορριμμάτων Κω – Καλύμνου με ΣΔΙΤ

You are currently viewing Στο δρόμο για έγκριση οι μονάδες απορριμμάτων Κω – Καλύμνου με ΣΔΙΤ

Με τις πολύ καλές επιδόσεις της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του «ΦΟΔΣΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε» στις μονάδες απορριμμάτων με ΣΔΙΤ, θεωρείται βέβαιη και η έγκριση της πρότασης από την Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ για την υλοποίηση του έργου: «ΜΟΝΑΔΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΩ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΝΟΥ», με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3389/2005.

Τα δυο έργα που ενώθηκαν σε ένα

Πρόκειται για δύο νέες μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων στην Κω και στην Κάλυμνο από το ΦοΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου ΑΕ. Η σχετική πρόταση που βρίσκεται ήδη υπό επεξεργασία από τη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ και τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Αποβλήτων επικεντρώθηκε στην ιδέα, οι δύο μονάδες που φέρουν αυτά τα δύο νησιά της Δωδεκανήσου, να γίνει ένα έργο, με κριτήρια το δημοσιονομικό της χώρας και το χαμηλότερο δυνατόν gate fee για τους πολίτες. Προκειμένου λοιπόν να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακος, τα δύο έργα, ενώθηκαν με το συνολικό κόστος να φθάνει στα 21 εκατομμύρια ευρώ +ΦΠΑ.

Το αντικείμενο του έργου

Το αντικείμενο συνίσταται στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία των υποδομών του έργου των εγκαταστάσεων ολοκληρωμένης ανακύκλωσης και ανάκτησης απορριμμάτων των δύο νησιωτικών Δήμων για χρονικό διάστημα έως 27 έτη, με σκοπό την πλήρωση των περιβαλλοντικών στόχων που έχουν τεθεί από την εθνική νομοθεσία και τις κοινοτικές οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση στερεών αστικών αποβλήτων.

Δεδομένης της οριακής κατάστασης των υποδομών διαχείρισης απορριμμάτων που εξυπηρετούν σήμερα το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Κω και η ανυπαρξία υποδομών στην ΠΕ Καλύμνου, η Περιφέρεια και ο ΦΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου θεωρούν την επίσπευση των απαραίτητων διαγωνιστικών διαδικασιών επιτακτική ανάγκη.

Ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ) που θα επιλεχθεί θα αναλάβει:

Τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και την εμπορική εκμετάλλευση των παραγόμενων προϊόντων και τη διαχείριση των εν γένει υλικών (ανακυκλώσιμα υλικά, απορριμματογενές καύσιμο, κοµπόστ, ηλεκτρική ή/και [5] θερμική ενέργεια, κλπ.), ενώ η διαχείριση του υπολείμματος θα γίνεται από τον ΚτΕ. Στο πλαίσιο του ανταγωνιστικού διαλόγου θα καθοριστεί η δυνατότητα να αξιοποιηθούν τα υπολείμματα ή/και εναλλακτικά καύσιμα, περαιτέρω σε μονάδα/ες ενεργειακής αξιοποίησης μικρής κλίμακας στην περιοχή του έργου, με στόχο την παραγωγή ηλεκτρικής ή/και θερμικής ενέργειας και όφελος για τον κύριο του έργου από μειωμένη ποσότητα / κόστος διάθεσης σε ΧΥΤΥ.

Σημειώνεται ότι ειδικά στην Κάλυμνο θα γίνει ένα ακόμη έργο, ο καινούργιος ΧΥΤΥ, που δεν εντάσσεται μέσα στο ΣΔΙΤ, αλλά θα υποβληθεί για χρηματοδότηση στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ ως ξεχωριστό δημόσιο έργο.