Αρδευτικό σύστημα Αλμωπαίου: «Πράσινο φως» για το ΣΔΙΤ άρδευσης αξίας 98 εκατ. ευρώ

You are currently viewing Αρδευτικό σύστημα Αλμωπαίου: «Πράσινο φως» για το ΣΔΙΤ άρδευσης αξίας 98 εκατ. ευρώ

Το έργο αφορά τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και τεχνική διαχείριση του Αρδευτικού Δικτύου Αλμωπαίου

Το «πράσινο φως» για την ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) του έργου «Αρδευτικό σύστημα Αλμωπαίου», έδωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ A.E., ΘΑΛΗΣ Α.Ε. – ΑΒΑΞ A.E. – ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ A.T.E., ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. – INTRAKAT για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου του διαγωνισμού.

Η εκτιμώμενη αξία σύμβασης υπολογίζεται σε 98.500.000 ευρώ, μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), ενώ η διάρκειά της θα είναι 25ετής (τα 2 έτη η κατασκευή). Πάντως, το τεχνικό και οικονομικό αντικείμενο θα προκύψει από τη διαδικασία του διαλόγου.

Η ακαθάριστη προς άρδευση έκταση ανέρχεται σε 150.000 περίπου στρεμμάτων, εκ των οποίων η καθαρή γεωργική γη εκτιμήθηκε αρχικώς σε 120.500 στρέμματα. Η προς αξιοποίηση έκταση υπάγεται στους Δήμους Σκύδρας και Πέλλας της Π. Ε. Πέλλας.

Το έργο αφορά τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και τεχνική διαχείριση του Αρδευτικού Δικτύου Αλμωπαίου. Επιγραμματικά το έργο περιλαμβάνει:

  • Την εκπόνηση των μελετών εφαρμογής – κατασκευαστικών μελετών του έργου.
  • Την κατασκευή Αρδευτικού Δικτύου (αγωγός μεταφοράς από φράγμα Αλμωπαίου, πρωτεύον, δευτερεύον και τριτεύον δίκτυο) και συνοδών έργων (δεξαμενές, αντλιοστάσια, ΗΛΜ συστήματα αυτοματισμών, τηλε-ελέγχων και τηλε-χειρισμών).
  • Τη συντήρηση και τη λειτουργία του Αρδευτικού Δικτύου και των συνοδών έργων για 23 έτη.

Σύμφωνα με το σχέδιο αξιοποίησης, προβλέπεται η άρδευση με σύγχρονα κλειστά αρδευτικά δίκτυα και βελτίωση του δικτύου αποστράγγισης του βορειοδυτικού τμήματος της Πεδιάδας Θεσσαλονίκης, που αποτελεί το δυτικό τμήμα της πεδιάδας Γιαννιτσών, με ταυτόχρονη ενίσχυση και ποιοτική βελτίωση της οικολογικής παροχής της Περιφερειακής Τάφρου Θεσσαλονίκης.

Της Τέτη Ηγουμενίδη. Αναδημοσίευση από το economix.gr