Αργυρώ Μπανίλα, Εθνική Τράπεζα: Θα χρηματοδοτήσουμε και μικρότερα έργα ΣΔΙΤ

You are currently viewing Αργυρώ Μπανίλα, Εθνική Τράπεζα: Θα χρηματοδοτήσουμε και μικρότερα έργα ΣΔΙΤ

Η κα Αργυρώ Μπανίλα, επικεφαλής της Διεύθυνσης Structured Financing Corporate & Investment Banking της Εθνικής Τράπεζας, από το πάνελ «Χρηματοδοτώντας τα νέα έργα ΣΔΙΤ – ο ρόλος των τραπεζών» του 4ου ΣΔΙΤ Forum, τόνισε και από τη δική της πλευρά, την ετοιμότητα της Εθνικής Τράπεζας να χρηματοδοτήσει τη νέα γενιά έργων ΣΔΙΤ. Απαντώντας εξάλλου σε σχετικό ερώτημα, επεσήμανε ότι η τράπεζα είναι ασφαλώς ανοικτή στη χρηματοδότηση μεγάλων αλλά και μικρότερων έργων στα οποία θα μπορούν να συμμετέχουν και επενδυτές μικρότερου μεγέθους, καθώς ειδικά στην Ελλάδα κυριαρχούν οι μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις.

Με άμεσο κοινωνικό αντίκτυπο

Αναφερόμενη στη χρησιμότητα των ΣΔΙΤ, τόνισε, ότι αναμφίβολα αποτελούν ένα χρηματοδοτικό εργαλείο πάρα πολύ χρήσιμο προς την κατεύθυνση αναβάθμισης της ποιότητας της ζωής των πολιτών. Κι αυτό, γιατί πέρα από το υψηλό οικονομικό τους αποτύπωμα έχουν ως επί το πλείστον άμεσο κοινωνικό αντίκτυπο σε ένα ευρύ φάσμα τομέων όπως περιβάλλον, αστική ανάπτυξη κα.

η κα. Αργυρώ Μπανίλα της Εθνικής Τράπεζας μιλάει από το βήμα του 4ου ΣΔΙΤ FORUM
Η κα. Αργυρώ Μπανίλα

Από τα χρόνια της κρίσης στο δυναμικό “come-back”

Κάνοντας μια συνοπτική αναδρομή στην πορεία του θεσμού στην Ελλάδα, η κα Μπανίλα, υπενθύμισε ότι μετά το 2009 και μέσα στα χρόνια της κρίσης, παρατηρήθηκε μια ολιγωρία στα σχετικά προγράμματα, στο πλαίσιο αφενός της ευρύτερης απο-επένδυσης και αφετέρου, στην έλλειψη ρευστότητας και στο υψηλό κόστος δανεισμού. Επιπλέον, οι τράπεζες διατηρούσαν και μία επιφυλακτικότητα αναφορικά με την ικανότητα του δημοσίου να καταβάλλει τις σχετικές αμοιβές διαθεσιμότητας.

Από το 2019 όμως, οι ΣΔΙΤ, έχουν ξαναβγεί πολύ δυναμικά στο προσκήνιο κυρίως για την υλοποίηση σημαντικών δημοσίων έργων με αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και της ευελιξίας του ιδιωτικού τομέα και με χαμηλό δημοσιονομικό αποτύπωμα για τη χώρα. Για την υλοποίηση τους υπάρχει ένας σταθερός νόμος, ο οποίος ουσιαστικά συνεπικουρείται από το πρόσφατο ρυθμιστικό κανονιστικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων, οπότε αναμένεται ότι θα επιταχυνθεί τόσο η δημοπράτηση από άποψη ταχύτητας όσο και η ευρύτερη αξιοπιστία των εν λόγω διαδικασιών για την εκτέλεση των επιμέρους έργων.

Εθνική Τράπεζα: Με καθολική εμπλοκή σε όλο το φάσμα των ΣΔΙΤ

Σε ότι αφορά το ρόλο της Εθνικής Τράπεζας στις ΣΔΙΤ, η κα Μπανίλα υπενθύμισε ότι η τράπεζα υπήρξε διαχρονικά σύμβουλος του ελληνικού δημοσίου για την εκπόνηση των σχετικών έργων. Επιπλέον, δραστηριοποιήθηκε και ως χρηματοδότης σε επτά (7) έργα ΣΔΙΤ συνολικού προϋπολογισμού 350 δις. ευρώ που κάλυψαν ευρύ φάσμα, περιλαμβάνοντας έργα διαχείρισης απορριμμάτων, κυκλοφοριακές διαχειρίσεις λεωφορείων, σχολικά κτίρια καθώς και το ευρυζωνικό δίκτυο των οπτικών ινών.

Ενδιαφέρον για ΒΟΑΚ – Flyover και οδικό άξονα Καλαμάτα – Μεθώνη

Με καθολική εμπλοκή σε όλο το φάσμα των έργων ΣΔΙΤ η Εθνική έχει ειδικό ενδιαφέρον για τον ΒΟΑΚ στην Κρήτη – καθώς είναι και ο αποκλειστικός χρηματοδότης του έργου στο Καστέλλι επίσης στην Κρήτη όπως και για το Flyover της Θεσσαλονίκης και τον οδικό άξονα Καλαμάτας – Μεθώνης. Οι σχετικές χρηματοδοτήσεις ουσιαστικά παρέχονται σε ειδικές εταιρείες, τις Εταιρείες Ειδικού Σκοπού – οι οποίες συστήνονται για την κατασκευή και τη λειτουργία των έργων κατά τη διάρκεια της σύμπραξης. Οι εξασφαλίσεις και οι ροές προέρχονται αντίστοιχα από το υποκείμενο αυτής.

Όπως επίσης ανέφερε η κα Μπανίλα, στις ελληνικές τράπεζες μέσω των παραχωρήσεων υπάρχει εκτεταμένη τεχνογνωσία στα σχετικά έργα. Ειδικά η Εθνική Τράπεζα ξεκίνησε προ τεσσάρων ετών με ένα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκιο οριακά της τάξης του ενός δις. ευρώ, που σήμερα έχει πλέον τριπλασιαστεί. Έχει χαρτογραφήσει μια πολύ συγκεκριμένη στρατηγική για την περαιτέρω ανάπτυξή της στον τομέα των υποδομών και της ενέργειας τα προσεχή χρόνια, όπου φυσικά συμπεριλαμβάνονται και τα έργα ΣΔΙΤ.

Δεδομένης της κεφαλαιακής της επάρκειας, του πολύ μικρού ποσοστού κόκκινων δανείων καθώς και της πολύ υψηλής εξασφάλιση αυτών η Εθνική στοχεύει μέσα από τη χρηματοδότηση της υλοποίησης όλων αυτών των έργων, στην στήριξη της πραγματικής οικονομίας. Επιπλέον, έργα με υψηλό περιβαλλοντικό και κοινωνικό προφίλ όπως τα ΣΔΙΤ, συνάδουν και στις νέες ευρωπαϊκές αξιολογήσεις της δραστηριότητας των ελληνικών τραπεζών, οι οποίες σύμφωνα με τις πρόσφατες ευρωπαϊκές οδηγίες ευνοούν την ενεργειακή μετάβαση, την κοινωνική σύγκλιση και την εταιρική διακυβέρνηση. «Επομένως.. » κατέληξε η κα Μπανίλα, «τα έργα ΣΔΙΤ, αποκτούν πλέον για εμάς και κανονιστική έμφαση πέρα από την πιστωτική και την χρηματοδοτική».

Απαντώντας εξάλλου σε σχετικό ερώτημα για το μέγεθος των έργων ΣΔΙΤ, προκειμένου να προσελκύουν αυτά περισσότερους επενδυτές, η κα Μπανίλα επεσήμανε ότι η τράπεζα είναι ασφαλώς ανοικτή στη χρηματοδότηση μεγάλων αλλά και μικρότερων έργων στα οποία θα μπορούν να συμμετέχουν και επενδυτές μικρότερου μεγέθους, καθώς ειδικά στην Ελλάδα κυριαρχούν οι μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις.


Βρείτε εδώ την ομιλία της κυρίας Μπανίλα σε βίντεο.

Διαβάστε εδώ περισσότερα δημοσιεύματα με ομιλίες και πληροφορίες για το 4ο ΣΔΙΤ FORUM.