Απόστολος Τζιτζικώστας: Τι προτείνουμε για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας λόγω Flyover – Δεν ερωτηθήκαμε καν για το έργο …

You are currently viewing Απόστολος Τζιτζικώστας: Τι προτείνουμε για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας λόγω Flyover – Δεν ερωτηθήκαμε καν για το έργο …

Η κυκλοφοριακή ικανότητα στην ανατολική περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης έχει μειωθεί ήδη 50%, λόγω της κατασκευής του Flyover – Yπάρχουν ελλείψεις στον σχεδιασμό

Δεν ερωτηθήκαμε καν για το Flyover, επισημαίνει σε επιστολή του προς τα αρμόδια Υπουργεία ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, προτείνοντας 15 τρόπους για τον περιορισμό των επιπτώσεων από την κατασκευή του έργου. Ήδη, η κυκλοφοριακή ικανότητα στην ανατολική περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης έχει μειωθεί κατά 45- 50%, καθώς, λόγω της κατασκευής του Flyover, η ανατολική περιφερειακή οδός της πόλης λειτουργεί πλέον μόνον δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση αντί των τριών που διαθέτει κανονικά. Επιπλέον, δημιουργούνται και πρόσθετες τριβές στην κυκλοφορία λόγω της παρουσίας εργοταξιακών οχημάτων.

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ο κ. Τζιτζικώστας στην επιστολή, το Flyover (Υπερυψωμένη Ταχεία Λεωφόρος στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης), σχεδιάστηκε και η κατασκευή του ανατέθηκε με τη διαδικασία των ΣΔΙΤ από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ενώ η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεν συμμετείχε στον σχεδιασμό του έργου, ούτε και ενημερώθηκε ποτέ για το περιεχόμενο της σύμβασης.

Κατά το διάστημα κατασκευής του Flyover η ανατολική περιφερειακή οδός διαθέτει δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, αντί των τριών που διαθέτει κανονικά, με συνέπεια η κυκλοφοριακή της ικανότητα να έχει μειωθεί περίπου κατά 45% έως 50%.

Ελλείψεις στο σχεδιασμό των διαδικασιών εκτέλεσης του έργου

Επιπλέον δημιουργούνται και πρόσθετες τριβές στην κυκλοφορία λόγω της παρουσίας εργοταξιακών οχημάτων. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία και λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις του αναδόχου αλλά και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών όπως έχουν εκφραστεί, διαπιστώνονται ελλείψεις στο σχεδιασμό των διαδικασιών εκτέλεσης του έργου που καθιστούν αναποτελεσματική τη διαχείριση της κυκλοφορίας στον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης, η οποία είναι ήδη επιβαρυμένη από την πολυετή κατασκευή του Μετρό και τις καθυστερήσεις που έχουν σημειωθεί σε αυτό το έργο.

Οι προτάσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Προκειμένου να αμβλυνθούν, κατά το δυνατό, οι επιπτώσεις στην οδική ασφάλεια και την κυκλοφορία του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης από τα έργα κατασκευής του Flyover, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταθέτει τις εξής προτάσεις προς τα αρμόδια Υπουργεία, ώστε να μεριμνήσουν για την άμεση εφαρμογή τους:

 1. Σύσταση ομάδας ειδικών επιστημόνων, η οποία θα επιφορτιστεί με τις απαιτούμενες δράσεις και την εκπόνηση των αντίστοιχων μελετών εφαρμογής για την άμβλυνση των επιπτώσεων στην πόλη από την κατασκευή του Flyover.
 2. Θέσπιση και κατοχύρωση, για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που λειτουργούν στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, της τηλεργασίας προκειμένου να μειωθεί ο κυκλοφοριακός φόρτος από τις μετακινήσεις των εργαζομένων σε καθημερινή βάση.
 3. Τροποποίηση και προσαρμογή του ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών.
 4. Αλλαγή του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων του ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης.
 5. Τοποθέτηση και λειτουργία πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων, μέσω των οποίων θα γίνεται ενημέρωση για τους χρόνους διέλευσης μέσω των οδών του πολεοδομικού συγκροτήματος και της περιφερειακής οδού.
 6. Πιστή εφαρμογή του ωραρίου φορτοεκφορτώσεων.
 7. Αποκομιδή απορριμμάτων εκτός των ωρών αιχμής.
 8. Απαγόρευση της κυκλοφορίας των φορτηγών οχημάτων από την περιφερειακή οδό κατά τις ώρες αιχμής.
 9. Τοποθέτηση καμερών σε σημεία που κρίνει σκόπιμο η Τροχαία, ώστε να υποβοηθηθεί στη διαχείριση της κυκλοφορίας και στη μείωση της παράνομης στάθμευσης.
 10. Εξασφάλιση διαδρόμου για τα ασθενοφόρα οχήματα μέσω του στρατοπέδου Καρατάσιου προς το νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
 11. Τοποθέτηση γερανοφόρων οχημάτων σε κατάλληλα σημεία στην περιφερειακή οδό για να παρεμβαίνουν άμεσα σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος.
 12. Παραχώρηση δημοσίων χώρων εντός του αστικού ιστού ή και στην περίμετρο για κατασκευή υπαίθριων χώρων στάθμευσης.
 13. Ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση του ΟΑΣΘ με προσωπικό και λεωφορεία και επιτάχυνση της παράδοσης του Μετρό σε λειτουργία.
 14. Λήψη μέτρων για ταχύτερη υλοποίηση του έργου. Συγκεκριμένα προτείνουμε να εξεταστεί από το Υπουργείο σας η δυνατότητα ο ανάδοχος να εργάζεται σε δύο τουλάχιστον βάρδιες – αν δεν είναι εφικτό σε 24ώρη βάση – και επτά ημέρες την εβδομάδα προκειμένου να αυξηθεί ο ρυθμός υλοποίησης του έργου.
 15. Αποστολή του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου σε όλους τους φορείς προκειμένου να είναι ενημερωμένοι και να μπορούν να παρακολουθούν την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.