ΑΛΛΑΖΕΙ ΧΕΡΙΑ Ο ΕΛΛΑΚΤΩΡ: WADE ADAMS – ADAMAS ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

You are currently viewing ΑΛΛΑΖΕΙ ΧΕΡΙΑ Ο ΕΛΛΑΚΤΩΡ: WADE ADAMS – ADAMAS ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Σε διαπραγματεύσεις με την κοινοπραξία Wade Adams Hellas SMSA και Adamas Group Limited, εισέρχεται η διοίκηση του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, για την πώληση της ΑΚΤΩΡ.

Η ανακοίνωση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ:

Η Διοίκηση της εταιρείας «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής «η Εταιρεία») σε συνέχεια της από 26.01.2023 ανακοίνωσής της, προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει την έναρξη αποκλειστικών διαπραγματεύσεων με το σχήμα εταιρειών Wade Adams Hellas SMSA και Adamas Group Limited, για ενδεχόμενη πώληση του συνόλου των μετοχών της θυγατρικής της εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ.

Η Εταιρεία, συμμορφούμενη πάντα με το δίκαιο της κεφαλαιαγοράς και ειδικότερα με το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και τις ρυθμίσεις του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, διαβεβαιώνει ότι θα προβεί στις απαραίτητες γνωστοποιήσεις σχετικά με την εξέλιξη της ανωτέρω διαδικασίας.