Η INTRAKAT ανάδοχος στο έργο φοιτητικών εστιών με ΣΔΙΤ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Καταλύτης το έργο για Βόλο–Λαμία, λέει η Πρυτανική Αρχή

You are currently viewing Η INTRAKAT ανάδοχος στο έργο φοιτητικών εστιών με ΣΔΙΤ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Καταλύτης το έργο για Βόλο–Λαμία, λέει η Πρυτανική Αρχή

Μετά τις φοιτητικές κατοικίες του Πανεπιστημίου Κρήτης, το έργο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι το δεύτερο του είδους που αναλαμβάνει η ΙΝΤΡΑΚΑΤ

Η INTRAKAT αναδείχθηκε προσωρινή ανάδοχος στο έργο φοιτητικών εστιών με ΣΔΙΤ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με εισήγηση της Πρυτανικής Αρχής του ιδρύματος, η οποία επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο έργο δεν είναι ένα μεμονωμένο περιουσιακό στοιχείο, αλλά ένας αναπτυξιακός καταλύτης πολλαπλών ωφέλιμων δράσεων για τον Βόλο και τη Λαμία.

Στέγαση 800 φοιτητών ….και πολλά άλλα

Πρόκειται για ένα κτιριακό συγκρότημα, το οποίο με ολοκληρωμένη παρέμβαση αστικής ανάπλασης και αξιοποίησης του βιομηχανικού ακινήτου της Βαμβακουργίας στη Νέα Ιωνία Βόλου, θα περιλάβει μεταξύ άλλων, Φοιτητικές Εστίες για περίπου 800 φοιτητές σε Βόλο και Λαμία, Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ, Σχολή ΑΜΕΑ, Ερευνητικά Εργαστήρια και νέα Ερευνητικά Ινστιτούτα, Θερμοκοιτίδες και Co-Working Spaces, Φοιτητική Λέσχη, Πολυχώρο Πολιτισμού, Αθλητικές Εγκαταστάσεις, Υπηρεσίες Τοπικής και Αστικής κλίμακας, Κοινόχρηστους Χώρους και Χώρους Πρασίνου.

Σύμφωνα με τη μελέτη που έχει εκπονηθεί, από το σύνολο των 88.068τ.μ. του οικοπέδου της Βαμβακουργίας, τα κτίρια θα καλύψουν 32.000 τ.μ. (σχεδόν το 36%). Τα υπόλοιπα 56.000 τ.μ. είναι κοινόχρηστοι χώροι και χώροι πρασίνου.

Ο ανάδοχος θα αναλάβει τη μελέτη, τη χρηματοδότηση, την κατασκευή, τη διαχείριση εγκαταστάσεων και τη συντήρηση των νέων φοιτητικών και εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων σε Βόλο και Λαμία για περίοδο 30 ετών. Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθηγητής, Χαράλαμπος Μπιλλίνης, εγκρίνοντας μετά από πρόταση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος, τα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού του έργου, τόνισε ότι συγκεκριμένο έργο δεν είναι ένα μεμονωμένο περιουσιακό στοιχείο αλλά ένας αναπτυξιακός καταλύτης πολλαπλών ωφέλιμων δράσεων για τον Βόλο και τη Λαμία.

Το δεύτερο έργο φοιτητικής στέγασης…

Από τη δική του πλευρά, όπως επεσήμανε σήμερα στα κοινωνικά δίκτυα ο διευθυντής της μονάδας ΣΔΙΤ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκος Σέργης, το συγκεκριμένο έργο είναι το δεύτερο που προχωρά προς συμβασιοποίηση σε σένα σύνολο έξι έργων φοιτητικής στέγασης που υλοποιούνται επί του παρόντος μέσω ΣΔΙΤ. Με την υλοποίηση αυτού του έργου, η Ελληνική Κυβέρνηση στοχεύει στην αντιμετώπιση της κατάστασης στέγασης φοιτητών με σοβαρή οικονομική ανάγκη και φοιτητών που συμμετέχουν στα προγράμματα μαθητείας του ΟΑΕΔ με παρόμοια οικονομική δυσπραγία.

…και επίσης το δεύτερο έργο του είδους για την ΙΝΤΡΑΚΑΤ

Για την ΙΝΤΡΑΚΑΤ, το συγκεκριμένο έργο είναι το δεύτερο του είδους που αναλαμβάνει, μετά από τις φοιτητικές κατοικίες του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Πρόκειται για το πρώτο έργο κατασκευής φοιτητικών εστιών που άνοιξε το δρόμο από την Κρήτη με εκτιμώμενο κόστος με ΦΠΑ 255 εκατ.ευρώ. Πιο συγκεκριμένα θα κατασκευαστούν 2.000 φοιτητικές κατοικίες στην Πανεπιστημιούπολη Γάλλου και 1.000 κατοικίες στο Ηράκλειο ενώ θα κατασκευαστεί επίσης αμφιθέατρο στου Γάλλου το οποίο θα αξιοποιηθεί και ως συνεδριακό κέντρο.

Η ΙΝΤΡΑΚΑΤ ήταν η μοναδική εταιρεία που κατέθεσε προσφορά στον σχετικό διαγωνισμό και σύντομα αναμένεται η υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ανάλογοι διαγωνισμοί για φοιτητικές εστίες, τρέχουν στο Πανεπιστήμιο Θράκης , Δυτικής Μακεδονίας και Δυτικής. Αττικής.

Άντα Σεϊμανίδη

Η κ. Σεϊμανίδη είναι αρθρογράφος, συνιδρυτής της επιχειρηματικής Πρωτοβουλίας Α-Energy και συγγραφέας τριών βιβλίων αναπτυξιακού περιεχομένου. Μέσα στο 2022, θα εκδοθεί και το επόμενο με θέμα «Έργα ανάπτυξης και Πανδημία: Μια υπόθεση για την κοινωνία»