Ο φιλόδοξος στόχος του ΥΠΕΘΟ: 12,2 δισ. ευρώ σε επενδυτικούς πόρους για ΠΔΕ και ΣΔΙΤ μέσα στο 2024

You are currently viewing Ο φιλόδοξος στόχος του ΥΠΕΘΟ: 12,2 δισ. ευρώ σε επενδυτικούς πόρους για ΠΔΕ και ΣΔΙΤ μέσα στο 2024

Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΕΘΟ) βάζει πλώρη για το 2024, θέτοντας υψηλούς στόχους για να φέρει ενισχυμένα έσοδα στα κρατικά ταμεία

Η κυβέρνηση προσδοκά να φέρει 12,2 δισ. ευρώ συνολικά σε επενδυτικούς πόρους μέσα στο 2024, εκ των οποίων τα 8,55 δισ. ευρώ αφορούν στο ΠΔΕ και τα 3,62 δισ. ευρώ στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο φιλόδοξος στόχος που έχουν θέσει, άλλωστε, τα στελέχη του ΥΠΕΘΟ αφορά σε αύξηση των επενδύσεων το 2024 που θα αγγίξει το 15,1% κυρίως λόγω των αυξημένων ποσοστών σε επενδύσεις σε εξοπλισμό και κατασκευές μη κατοικιών, κάτι που διευκρινίζεται στην έκθεση του προϋπολογισμού.

Στόχος που αποτελεί και δύσκολο στοίχημα καθώς η Ελλάδα σταθερά υπολείπεται του επενδυτικού μέσου όρου της Ευρωζώνης, κατά 9,05% το 2023 ενώ αποκτά βαρύνουσα σημασία καθώς ο αναπτυξιακός πήχης που έχει τεθεί για το έτος συνδέεται ξεκάθαρα με την εκπλήρωση των επενδυτικών στόχων. Σημειώνεται πως από την ανάπτυξη 2,9% για το 2024, το 60% αφορά σε ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης.

Όσον αφορά συγκεκριμένα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα ορόσημα για την επιτυχία του επικεντρώνονται από την κυβέρνηση στο 4ο τρίμηνο, ενώ σχεδιάζονται βαθιές τομές σε επίπεδο εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου αλλά και νέων νομοθεσιών που θα τεθούν επί τάπητος μέσα στο έτος, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις ΣΔΙΤ, τις οποίες η κυβέρνηση θεωρεί ένα σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο και επιθυμεί να αναβαθμίσει τον ρόλο τους.

Ο σχεδιασμός για το 2004

Ειδικότερα, αναφορικά με τον συνολικό σχεδιασμό, προγραμματισμό, εκτέλεση και παρακολούθηση του ΠΔΕ και των ΣΔΙΤ το υπουργείο στοχεύει σε εκτέλεση άνω του 90% του προϋπολογισμού για το φετινό έτος.

Σκοπός είναι να αξιοποιήσει αποτελεσματικά τους διαθέσιμους πόρους για την ανάταξη της εθνικής οικονομίας, την δημιουργία ποιοτικών δημοσίων επενδύσεων, την αντιμετώπιση των συνεπειών των φυσικών καταστροφών, τη δημιουργία κινήτρων για ενίσχυση της εργασίας και της επιχειρηματικότητας, που θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερο εισόδημα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας.

Στην ατζέντα του οικονομικού επιτελείου τίθεται και η ριζική αναμόρφωση και βελτίωση του πλαισίου χρηματοδότησης δημοσίων επενδύσεων.

Επ’ αυτού σχεδιάζεται η θέσπιση νέου πλαισίου για τη διαχείριση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με εφαρμογή μίας σειράς μεταρρυθμίσεων που περιλαμβάνουν απλούστευση διαδικασιών ένταξης και χρηματοδότησης, ευέλικτες διαδικασίες ανακατανομής πόρων, νέα αρχιτεκτονική πληρωμών δαπανών για όλα τα έργα, ενίσχυση του προγραμματισμού και της παρακολούθησης δαπανών και εσόδων ΠΔΕ, θέσπιση διαδικασιών ολοκλήρωσης έργων καθώς και διαδικασίας απολογισμού και αξιολόγησης του συνόλου του Προγράμματος.

Επιπλέον, προγραμματίζεται η πλήρης αναβάθμιση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος eΠΔΕ, που υποστηρίζει όλο τον κύκλο ζωής των έργων ΠΔΕ, αλλά και να τεθεί σε λειτουργία το eΠΔΕ ΙΙ, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχία υλοποίησης των αλλαγών.

Σε τι στοχεύουν οι παρεμβάσεις του ΥΠΕΘΟ

Οι παρεμβάσεις αυτές του ΥΠΕΘΟ στοχεύουν στο να κάνουν σαφέστερες και απλούστερες τις διαδικασίες προκειμένου να επιταχυνθεί η υλοποίηση έργων και προγραμμάτων ενώ η αναβαθμισμένη παρακολούθηση θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια της χρήσης των πόρων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

Στο «στόχαστρο» για το 2024 μπαίνει και το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Προωθείται η ενδυνάμωση των φορέων του ΕΠΑ και η ολοκλήρωση του συστήματος διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτό, με σκοπό την αποτελεσματικότερη διαχείριση των εθνικών πόρων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Τα ανωτέρω αναμένεται να οδηγήσουν σε διασφάλιση της κάλυψης αναγκών για έργα αποκατάστασης δυσμενών επιπτώσεων φυσικών καταστροφών και άλλων εκτάκτων αναγκών με βάση τις δυνατότητες του κρατικού προϋπολογισμού.

Τέλος, από το ΥΠΕΘΟ, δρομολογείται η αξιοποίηση της συνεργασίας με την EBRD για ενίσχυση και επιτάχυνση των διαδικασιών ωρίμανσης έργων ΣΔΙΤ, με ορόσημα την αξιοποίηση 3 έργων στο 4ο τρίμηνο.

Φυσικά, η κυβέρνηση έρχεται με… φόρα από το 2023, καθώς μέσα στο έτος κατάφερε να φέρει στα δημόσια ταμεία, συνολικούς πόρους ύψους 11,2 δισ. ευρώ, αυξημένους κατά 176 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2022.

Του Ιάσωνα Κυπραίου. Αναδημοσίευση από το newsit.