ΔΑΠΕΕΠ: Στα 10,14 GW ανέρχεται η συνολική ισχύς των ενεργών συμβάσεων έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – στα 144,5 εκ. ευρώ η καθαρή αξία

You are currently viewing ΔΑΠΕΕΠ: Στα 10,14 GW ανέρχεται η συνολική ισχύς των ενεργών συμβάσεων έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – στα 144,5 εκ. ευρώ η καθαρή αξία
Γιάννης Γιαρέντης, Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος ΔΑΠΕΕΠ

Σε 19.182 ανέρχονται οι ενεργές συμβάσεις ΑΠΕ σύμφωνα με το Μητρώο ΑΠΕ του Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων

Στο ύψος των 10,14 GW, εκτιμάται η συνολική ισχύς των συμβάσεων έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, που τελούν ενεργές στο διασυνδεδεμένο σύστημα με παραγωγή 1,55 TWh μέχρι και τον Απρίλιο του 2023, σύμφωνα με το μηνιαίο απολογιστικό δελτίο του Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης – ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ για τον ίδιο μήνα.

Επιπρόσθετα, η καθαρή αξία των συμβάσεων ανέρχεται στα 144,5 εκατομμύρια ευρώ από 93,5€/MWh. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Μητρώου ΑΠΕ του Διαχειριστή, οι ενεργές συμβάσεις ανέρχονται σε 19.182. Το διάστημα Ιανουάριο – Απρίλιο ενεργοποιήθηκαν στο σύστημα συνολικά 320 νέα έργα ΑΠΕ.

Με αφορμή εξάλλου ην δημοσίευση του δελτίου για τον ΕΛΑΠΕ, για το πρώτο τρίμηνο του 2023, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΑΠΕΕΠ, Γιάννης Γιαρέντης, έκανε την ακόλουθη δήλωση, τονίζοντας την ανάγκη για σύνδεση των λογαριασμών παλαιών και νέων έργων.

«Με το νέο δελτίο του ΕΛΑΠΕ γίνεται σαφές, ότι οι Ανανεώσιμες Πηγές ενέργειας παραμένουν σε αναπτυξιακή πορεία με συνεχώς αυξανόμενη διείσδυση παρέχοντας επενδυτική ασφάλεια.Ταυτόχρονα, η ανάγκη για διασύνδεση των δυο Υπολογαριασμών των παλαιών και των Νέων έργων, προ και μετα το 2021, δείχνει να είναι απαραίτητη. Επίσης, η νέα κατανομή των εσόδων του ΣΕΔΕ, με αυξηση των εισροών προς τον υπολογαριασμό των ενισχύσεων θα αποτελέσει ένα ακόμη όπλο για τον ισοσκελισμένο ΕΛΑΠΕ. Προχωρούμε αποφασιστικά στο δρόμο για την παραγωγή μόνο καθαρής ενέργειας, με προφανές όφελος τόσο για τα οικονομικά των πολιτών όσο και για την Προστασία του Περιβάλλοντος».

Τα στοιχεία του ΕΛΑΠΕ

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσίευσε ο Διαχειριστής, η εγκατεστημένη ισχύς έως και τον Απρίλιο του 2023 στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα συνολικά είναι 10,7 GW, όπως αναλύεται σε νέα ενότητα με απεικόνιση του Μητρώου ΑΠΕ. Οι ενεργές συμβάσεις ανέρχονται σε 19.182.

Τον Απρίλιο του 2023, ο Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ, σε ότι αφορά τα έργα με ενεργοποίηση πριν την 01.01.2021, διατηρείται πλεονασματικός με το τρέχον υπόλοιπο να ανέρχεται στα 107,92 εκατ. €, ενώ και ο Υπολογαριασμός Νέων έργων με ενεργοποίηση μετά την 01.01.2021 παρουσιάζει πλεόνασμα 84,79 εκατ. €. Συνολικά, το αποτέλεσμα του Ειδικού Λογαριασμού ανέρχεται στα 192,71 εκατ. €.

Οι μειωμένες καταναλώσεις ΗΕ αιτία για την δημιουργία ελλείμματος

Συνολικά, το αποτέλεσμα του Ειδικού Λογαριασμού ανέρχεται στα 192,71 εκατ. €.Το Μάρτιο του 2023 η εκτίμηση του σωρευτικού υπολοίπου του Ειδικού Λογαριασμού των παλαιών έργων είναι στα – 222,22 εκατ. €, με την εφαρμογή του Προσωρινού Μηχανισμού αλλά και τις μειωμένες καταναλώσεις ΗΕ να αποτελούν τους βασικούς παράγοντες για τον σχηματισμό του προαναφερθέντος ελλείμματος. Αντίθετα, η εκτίμηση του σωρευτικού υπολοίπου για τον Υπολογαριασμό των νέων έργων παραμένει θετική και ίση με 114,38 εκατ. €.

Για τις προβλέψεις του εσόδου από το ΕΤΜΕΑΡ για το έτος 2023, στο παρόν Δελτίο έχει γίνει επανεκτίμηση κι έχει ληφθεί υπόψιν η σημαντικά μειωμένη κατανάλωση ΗΕ που παρατηρείται εδώ και αρκετούς μήνες με την αρνητική επίδραση στο συνολικό έσοδο από το ΕΤΜΕΑΡ να πλησιάζει τα 70 εκατ. € για το υπόλοιπο του έτους.

Ο ισοσκελισμός των δύο Υπολογαριασμών του ΕΛΑΠΕ, παλαιών και νέων έργων, μπορεί να αποτελέσει μέρος της λύσης της εξίσωσης, καθώς αξίζει να αναφερθεί ότι χωρίς ισοσκελισμό απαιτείται το 16% του εσόδου από τους ρύπους για να καλυφθεί το έλλειμμα του Υπολογαριασμού των παλαιών έργων ενώ με τον ισοσκελισμό το ποσοστό αυτό μειώνεται στο 10%.

Μέχρι και τον Μάιο 2023, το συνολικό έσοδο από τις Δημοπρασίες Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου ανέρχεται στα 619,24 εκατ. ευρώ, με το 3,8% να κατευθύνεται προς τον ΕΛΑΠΕ και το 77,275% προς το ΤΕΜ. Η μέση τιμή των δημοπρασιών από την αρχή του έτους διαμορφώνεται στα 87,1 ευρώ ανά τόνο.

Επιπλέον, για πρώτη φορά καθιερώνεται το μίνι δελτίο του ΕΛΑΠΕ, το οποίο δημοσιεύεται για τον Απρίλιο και όπου περιλαμβάνονται ενεργειακά και οικονομικά μεγέθη, βασισμένα σε αρχικές μετρήσεις δεδομένων.