Πόση αποζημίωση παίρνει τελικά η Κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ – WEBUILD – HITACHI Rail STS για τις καθυστερήσεις λόγω ανασχεδιασμού στο Μετρό Θεσσαλονίκης

You are currently viewing Πόση αποζημίωση παίρνει τελικά η Κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ – WEBUILD – HITACHI Rail STS για τις καθυστερήσεις λόγω ανασχεδιασμού στο Μετρό Θεσσαλονίκης

Ζήτησε 2.906.907 ευρώ, παίρνει 2.740.622,38 ευρώ και …ατύπως αναλαμβάνει να παραδώσει το έργο στο τέλος του 2024

Σημαντική αποζηµίωση παίρνει η Κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ – WEBUILD – HITACHI Rail STS, ανάδοχος του Μετρό Θεσσαλονίκης, για τις καθυστερήσεις λόγω ανασχεδιασμού του Μετρό και ειδικότερα της βόρεια και νότιας πρόσβασης του σταθµού «Βενιζέλου». Η Κοινοπραξία της ΑΚΤΩΡ, αιτήθηκε για το χρονικό διάστηµα από 01.02.2023 έως 30.04.2023 συνολικές αποζημιώσεις 2.906.907 ευρώ με ΦΠΑ, παίρνει τελικά 2.740.622,38 ευρώ και …ατύπως αναλαμβάνει να παραδώσει οπωσδήποτε το έργο μέσα στο 2024.

Υπενθυμίζεται ότι η ΑΚΤΩΡ, η οποία πλέον ανήκει στην ΙΝΤΡΑΚΑΤ μετά από την πρόσφατη σχετική εξαγορά της, κατασκευάζει το Μετρό Θεσσαλονίκης, το οποίο φέτος αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία. Ένας από τους λόγους για τους οποίους καθυστέρησε το έργο ήταν “το πάγωμα” των εργασιών απο πλευράς αναδόχου, λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων που δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική σύμβαση.

Ανάμεσα στα αιτήματα αποζηµίωσης που υπέβαλε η ανάδοχος κοινοπραξία, περιλαμβάνονται θετικές ζηµίες, κατά τη χρονική περίοδο 01.02.2023 έως 30.04.2023 συνολικού ποσού 2.906.907,18 ευρώ με βάση την υπ’ αριθµ. επιστολή CON-06/004-AIASA-22412/06.11.2023 της αναδόχου. Στο ποσό αυτό, συμπεριλαμβάνεται και το ποσόν της ένστασης (αρ. πρωτ. CON-06/004- AIASA-22527/18.12.2023).

Τελικά, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΕΤΡΟ Α.Ε αποφάσισε να κάνει αποδεκτή την έγκριση του 36ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), όπως συντάχθηκε από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, ο οποίος περιλαµβάνει συνολική αποζηµίωση της αναδόχου για θετικές ζηµίες λόγω καθυστερήσεων στον ανασχεδιασµό της βόρεια και νότιας πρόσβασης του σταθµού «Βενιζέλου»), ύψους 1.993.879,49 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. για το χρονικό διάστηµα από 01.02.2023 έως 30.04.2023. Δεν ενέκρινε μόνον το ποσόν της ένστασης, κρίνοντάς την ως αβάσιμη. Έτσι, η συνολική αποζημίωση της Κοινοπραξίας που ανερχόταν αρχικά στο ύψος των 2.906.907,18 ευρώ, το οποίο περιορίσθηκε τελικά στο ποσό των 2.740.622,38 ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με εκτιμήσεις αρμόδιων στελεχών της αγοράς, τα χρήματα της αποζημίωσης είναι αρκετά ώστε να “θερμάνουν” την ρευστότητα της Κοινοπραξίας προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο, καθώς το Μετρό Θεσσαλονίκης (η βασική γραμμή) αναμένεται να παραδοθεί στα τέλη του 2024.

Άντα Σεϊμανίδη

Η κ. Σεϊμανίδη είναι αρθρογράφος, συνιδρυτής της επιχειρηματικής Πρωτοβουλίας Α-Energy και συγγραφέας τριών βιβλίων αναπτυξιακού περιεχομένου. Μέσα στο 2022, θα εκδοθεί και το επόμενο με θέμα «Έργα ανάπτυξης και Πανδημία: Μια υπόθεση για την κοινωνία»