Ανδρέας Γερακάκης, Πρόεδρος ΣΑΤΕ: Υπάρχουν άμεσες λύσεις για τις πληρωμές των έργων ενώ επείγει και η αναθεώρηση τιμών

You are currently viewing Ανδρέας Γερακάκης, Πρόεδρος ΣΑΤΕ: Υπάρχουν άμεσες λύσεις για τις πληρωμές των έργων ενώ επείγει και η αναθεώρηση τιμών

Μια άμεση λύση κατά τον πρόεδρο του ΣΑΤΕ είναι η ευελιξία στη μεταφορά πόρων ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος διακοπής των έργων

Ο Ανδρέας Γερακάκης, Πρόεδρος ΣΑΤΕ – Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών, εκτιμά πως υπάρχουν άμεσες λύσεις για τις πληρωμές των έργων, ενώ για την αναθεώρηση τιμών, τονίζει ότι υπάρχει έτοιμο Ενιαίο Σύστημα Υπολογισμού και δεν πρέπει να το καθυστερεί άλλο το υπουργείο Υποδομών, καθώς πρόκειται για μια διαδικασία που χρειάζεται χρόνο για να ολοκληρωθεί.

Με αφορμή την κατάθεση της πρόσφατης επιστολής του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, η οποία κάνει ειδική αναφορά στην πιθανότητα προσωρινής ή ακόμα και οριστικής διακοπής των έργων, λόγω των σοβαρών προβλημάτων των Τεχνικών Εταιρειών, το ΣΔΙΤ Forum έθεσε σχετικά ερωτήματα στον πρόεδρο του ΣΑΤΕ.

Ειδικότερα, αναφορικά με το πρόβλημα των καθυστερήσεων στις πληρωμές, το οποίο απειλεί ευθέως τη βιωσιμότητα των εργοληπτικών επιχειρήσεων, ο κ. Γερακάκης επισημαίνει ότι ενώ μια ολόκληρη σειρά έργων δεν πληρώνεται καθόλου, κάποια άλλα έργα εκτελούν πιο ομαλά τις συμβάσεις τους ανάλογα με τους κωδικούς πληρωμής των χρηματοδοτικών πόρων στα οποία έχουν ενταχθεί. Ειδικά στην περίπτωση των έργων που χρηματοδοτούνται από το Π∆Ε, η πληρωµή καθυστερεί ακόµη και οκτώ µήνες!

Μεγαλύτερη ευελιξία στη μεταφορά πόρων

Μια άμεση λύση κατά τον πρόεδρο του ΣΑΤΕ είναι να υπάρξει μια μεγαλύτερη ευελιξία στη μεταφορά των πόρων που διατίθενται για έργα, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος διακοπής έργων από τις Τεχνικές Εταιρείες που βρίσκονται χωρίς δική τους ευθύνη µπροστά στο ενδεχόµενο να µην µπορούν να εκπληρώσουν τις οικονοµικές υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει. Το όλο πρόβλημα επιδεινώνεται και από την λειψή τραπεζική χρηµατοδότηση των εταιρειών. Ο κ. Γερακάκης προσθέτει ότι είναι κρίμα να φτάνουν τα έργα σε τέτοιο σημείο, όταν αναµένεται να αξιοποιηθούν στον κατασκευαστικό τομεά κονδύλια πολλών δισ. ευρώ την επόµενη 5ετία στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και όχι μόνον.

Αναθεώρηση τιµών: Ένα σύστημα έτοιμο να λειτουργήσει…

Σε ότι αφορά το επίσης πολύ επίμαχο θέμα της αναθεώρησης τιμών, υπενθυμίζει ότι αυτή αφορούσε τα τέσσερα τρίμηνα του 2021 και το πρώτο τρίμηνο του 2022. Ο ΣΑΤΕ έχει ζητήσει κατ΄επανάληψη τη λειτουργία του Ενιαίου Συστήµατος Τιµολόγησης και Τεχνικών Προδιαγραφών Έργων και Μελετών, το οποίο παρότι θεσπίστηκε (µετά από αιτήµατα του εργοληπτικού κλάδου από το 2010) τον Μάρτιο του 2021 µε τον Ν.4782/2021, δεν έχει ακόµη λειτουργήσει αφού χρειάστηκαν αφενός να περάσουν 13 µήνες για να εκδοθεί η προβλεπόµενη από το νόµο ΚΥΑ τον Απρίλιο του 2022, και µέχρι και σήµερα, δηλαδή δεκαοκτώ µήνες µετά, δεν έχει συγκροτηθεί το ∆Σ της Εταιρείας!

Συγκεκριμένα, εκκρεµεί ο ορισµός µε Υπουργική απόφαση των τριών εναποµενόντων µελών που συγκροτούν το ∆Σ, δηλαδή του Προέδρου και ∆/ντος Συµβούλου και του εκπροσώπου του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, αφού όλοι οι υπόλοιποι φορείς που προβλέπεται να στελεχώνουν το ∆Σ της εταιρείας (ΤΕΕ, µελετητικές οργανώσεις, εργοληπτικές οργανώσεις, πανεπιστήµια, ΣΕΒ) έχουν στείλει, όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ, εδώ και αρκετό καιρό τα ονόµατα των εκπροσώπων τους.

Όπως επισημαίνει «Αν δεν είχε παρατηρηθεί η τεράστια αυτή καθυστέρηση, θα είχε ήδη αντιµετωπιστεί, αντικειµενικά και τεκµηριωµένα, το ζήτηµα της πανθοµολογούµενης ανόδου των τιµών και ανάλογης διαµόρφωσης των συντελεστών αναθεώρησης των συµβάσεων δηµοσίων έργων – µε τρόπο αδιαµφισβήτητο – και δεν θα χρειαζόταν η προβλεπόµενη κατ’ εξαίρεση διαδικασία έκδοσης Υπουργικών Αποφάσεων». Για να καταλήξει, ότι εφόσον υπάρχει έτοιμη λύση δεν πρέπει να καθυστερεί άλλο το υπουργείο Υποδομών, καθώς πρόκειται για μια διαδικασία που χρειάζεται χρόνο για να ολοκληρωθεί.

Σημειώνεται ότι η τελευταία αναθεώρηση τιμών που έγινε αφορούσε στο πρώτο τρίμηνο (Ιανουάριος – Μάρτιος 2022), ως απόρροια των συνεχιζόμενων σοβαρών οικονομικών επιπτώσεων στον τομέα της εκτέλεσης των δημοσίων έργων λόγω της παρατεταμένης αύξησης των τιμών των υλικών. Έκτοτε δεν υπήρξε άλλη απόφαση με τιμές των υλικών να συνεχίζονται να αυξάνονται καθιστώντας δύσκολη και ασύμφορη την υλοποίηση τους. Επιπλέον, τα έργα άλλωστε που είτε υλοποιούνται είτε βγήκαν προς δημοπράτηση έχουν προϋπολογιστεί με άλλες τιμές, σε ένα διαφορετικό οικονομικό περιβάλλον…

Άντα Σεϊμανίδη

Η κ. Σεϊμανίδη είναι αρθρογράφος, συνιδρυτής της επιχειρηματικής Πρωτοβουλίας Α-Energy και συγγραφέας τριών βιβλίων αναπτυξιακού περιεχομένου. Μέσα στο 2022, θα εκδοθεί και το επόμενο με θέμα «Έργα ανάπτυξης και Πανδημία: Μια υπόθεση για την κοινωνία»