Οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο – αντιδιαβρωτικά – τα έργα επείγουσας αποκατάστασης από τις καταστροφές σε Θεσσαλία και Έβρο

You are currently viewing Οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο – αντιδιαβρωτικά – τα έργα επείγουσας αποκατάστασης από τις καταστροφές σε Θεσσαλία και Έβρο

Υπερβαίνουν τα 2 δισ. ευρώ οι ζημίες από τις φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις

Οδικό – σιδηροδρομικό δίκτυο και αντιδιαβρωτικά είναι τα έργα επείγουσας αποκατάστασης από τις καταστροφές σε Θεσσαλία και Έβρο, τα οποία θα πρέπει να γίνουν άμεσα, αφενός για να επανέλθει η κανονικότητα και αφετέρου για να προστατευτούν οι δύο περιοχές ενόψει του χειμώνα: Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, ανακοίνωσε τα ακριβή ποσά που θα διατεθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης για τα κατεπείγοντα έργα που θα γίνουν κυρίως με απευθείας ανάθεση, ενώ τα υπόλοιπα έργα που θα σχεδιαστούν σε δεύτερο χρόνο, θα γίνουν με κανονικές διαδικασίες. Σε ότι αφορά τις συνολικότερες ζημίες από τις φυσικές καταστροφής, ξεπερνούν σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, τα 2 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα: 420 εκατ. ευρώ από κονδύλια του Ταμείου, αφορούν σε αποκατάσταση του οδικού δικτύου και σε γέφυρες, ένα έργο που πρέπει να τρέξει γρήγορα, για να επανέλθει στην κανονικότητα η περιοχή. Για την αποκατάσταση της λειτουργίας του σιδηροδρομικού δικτύου θα διατεθούν 180 εκατ. ευρώ, με διάταξη νόμου ώστε όλες οι εργασίες να γίνουν με πολύ γρήγορες διαδικασίες. Για αντιδιαβρωτικά έργα που πρέπει να γίνουν πριν τον χειμώνα σε Έβρο και Ροδόπη, θα διατεθούν 86 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Παπαθανάσης ανέφερε επίσης, πως στο πακέτο των 2,25 δισ. ευρώ για την επόμενη ημέρα των φυσικών καταστροφών, συμπεριλαμβάνονται πρόσθετα κονδύλια που είχαν σχεδιαστεί αρχικά για το ΕΣΠΑ 2014-2020 αλλά δεν θα ερχόντουσαν, ενώ τώρα απελευθερώνονται για να συμβάλουν στην αποκατάσταση της ζημιάς στη Θεσσαλία.

Επίσης, θα υπάρχουν πόροι του υφιστάμενου προγράμμματος ΕΣΠΑ 2021-2027, κυρίως για υποδομές και κινήσεις πρώτης αρωγής, πόροι από το Ταμείο Αλληλεγγύης που αντιστοιχούν στο 6% της δημόσιας δαπάνης για αποκατάσταση των ζημιών, οι οποίοι θα γίνουν γνωστοί αφού ολοκληρωθούν οι αξιολογήσεις των ζημιών και τα οποία θα ενταχθούν στον προϋπολογισμό του 2024, ενώ δεν δεν αποκλείεται να δοθεί και κάποια προκαταβολή εντός του 2023, αλλά και μικρότερα ποσά από το Ταμείο Αγροτικής Αλληλεγγύης.

Πρόσκληση αναδόχων και μηχανισμός για την εκτέλεση επειγόντων έργων

Σημειώνεται ότι ο νέος έκτακτος μηχανισμός, που αφορά στον σχεδιασμό την ανάθεση και εκτέλεση επειγόντων έργων αποκατάστασης στις πληγείσες περιοχές, έχει ανατεθεί στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Βασίζεται στο εξής δίπτυχο:

  • Πρώτον, στην ανάληψη δυνατότητας σχεδιασμού, ανάθεσης, εκτέλεσης και παρακολούθησης υλοποίησης επειγόντων έργων που δεν ανήκουν σήμερα στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Με τον τρόπο αυτό η Κεντρική Διοίκηση γίνεται άμεσος αρωγός επίλυσης ζωτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, πρωτίστως, οι κάτοικοι των πληγεισών περιοχών.
  • Δεύτερον, στην επιτάχυνση των διαδικασιών που αφορούν στην εκκίνηση και υλοποίηση των έργων αποκατάστασης. Η ανάληψη των έκτακτων αυτών αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα γίνεται -κατόπιν σχετικής εισήγησης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών- με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου και για έργα τα οποία θα περιγράφονται συνοπτικά στην Πράξη αυτή.

Στη συνέχεια, με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, θα εξειδικεύονται τα προς εκτέλεση έργα που είναι κατεπείγοντα, τελούν σε άμεση συνάφεια και είναι αναγκαία, αποκλειστικά για την αποκατάσταση βλαβών στις υποδομές.

Για την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Περαιτέρω, η ανάθεση των έργων αποκατάστασης, τόσο εκείνων που αναλαμβάνονται εκτάκτως όσο και εκείνων που εμπίπτουν στη συνήθη αρμοδιότητα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, επιταχύνεται μέσω μιας απλουστευμένης διαδικασίας, ενώ προϋπόθεση αυτής είναι η προηγούμενη έκδοση απόφασης εξαίρεσης από την περιβαλλοντική αδειοδότηση από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Τέλος, για την επιλογή του αναδόχου προσκαλούνται τουλάχιστον τρεις (3) εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκτέλεση έργων αντίστοιχης κατηγορίας υποδομών.