Ευκαιρίες και προκλήσεις για τα αρδευτικά έργα ΣΔΙΤ

You are currently viewing Ευκαιρίες και προκλήσεις για τα αρδευτικά έργα ΣΔΙΤ

Ανακοινώθηκε τον Νοέμβριο του 2021 το πρόγραμμα για τα αρδευτικά έργα ΣΔΙΤ. Η κατασκευή και διαχείριση 21 συνολικά φραγμάτων και δικτύων άρδευσης / ύδρευσης με ΣΔΙΤ, είναι αναμφίβολα το μεγαλύτερο και πλέον φιλόδοξο πρόγραµµα αρδευτικών έργων στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 1960. Βέβαια, οι μεγάλες ευκαιρίες συνοδεύονται συνήθως και από σημαντικές προκλήσεις. Πως θα περπατήσουν αυτά τα έργα, είναι ένα επίκαιρο ερώτημα. Σίγουρα, η αρμόδια ομάδα του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιου Λιβανού, έχει αναζητήσει τις σχετικές σε αυτό απαντήσεις. Η αγορά των ΣΔΙΤ ενδιαφέρεται ιδιαίτερα γι’ αυτά τα έργα, τα οποία, πάντως, υφίστανται σφοδρή κριτική από την αντιπολίτευση.

Σπήλιος Λιβανός με κοκκινη γραβάτα για τα  αρδευτικά έργα σδιτ
Σπήλιος Λιβανός, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης

Το πρόγραμμα των νέων έργων παρουσιάστηκε στις 8 Νοεμβρίου 2021 σε ειδική εκδήλωση από τον κύριο Σ. Λιβανό και τον Γενικό Γραµµατέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδοµών ∆ηµήτρη Παπαγιαννίδη, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Απασχολεί έντονα την πολιτική και οικονομική επικαιρότητα, καθώς απολαμβάνει μιας σημαντικής ευκαιρίας: Tης άντλησης πόρων από το Ταµείο Ανάκαµψης, το οποίο θέτει ως προαπαιτούμενο τη συµµετοχή των έργων με τη μέθοδο Σ∆ΙΤ. Ταυτόχρονα όμως, αντιμετωπίζει δυο σημαντικές προκλήσεις: Της υλοποίησης αφενός των έργων αυτών στους χρόνους και με τις προϋποθέσεις που ορίζει το Ταμείο και αφετέρου της διατήρησης του κόστους του νερού που προορίζεται για την ύπαιθρο, σε λογικά επίπεδα.

Αντιδράσεις για τις ΣΔΙΤ

Για την επιλογή της μεθόδου ΣΔΙΤ για τα συγκεκριμένα έργα εγείρονται σημαντικές αντιδράσεις από την Αξιωματική Αντιπολίτευση. Πέραν όμως και έξω από την όποια πολιτική αντιπαράθεση, διατυπώνονται συνολικότερες επιφυλάξεις, κυρίως για το θέμα της κοστολόγησης, με βάση την μέχρι σήμερα διεθνή εμπειρία σε θέματα διαχείρισης νερού από ιδιώτες.

Το Who is who του προγράμματος

Το πρόγραμμα των 21 έργων, συνολικού κόστους 1,628 δισ. ευρώ, αναμένεται ότι θα υπερβεί τα 4 δισ. ευρώ, εφόσον συνυπολογισθεί το κόστος συντήρησης και λειτουργίας για 25 χρόνια και οι πληρωμές διαθεσιμότητας. Για την υλοποίησή του θα χρησιμοποιηθούν, συμπληρωματικά με το Ταμείο Ανάκαμψης, πόροι του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και κονδύλια από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Επίσης, θα κινητοποιηθούν και ιδιωτικοί πόροι  από τους ιδιώτες, που θα συμμετέχουν με την άντληση δανεισμού.

αρδευτικά έργα ΣΔΙΤ εξυχρονισμός δικτύων
Αρδευτικά έργα ΣΔΙΤ: Εκσυγχρονισμός Δικτύων

Στόχος των έργων, είναι : η μείωση των απωλειών και η εφαρμογή μεθόδων άρδευσης υψηλής αποδοτικότητας, η χρήση εναλλακτικών πηγών νερού, η συγκράτηση των χειμερινών απορροών και η διάθεση αυτών κατά τους θερινούς μήνες, η αντιμετώπιση προβλημάτων υφαλμύρινσης, η αποκατάσταση προβληματικών υπόγειων υδάτινων συστημάτων, η καλύτερη διαχείριση της απόληψης του νερού και η μείωση των πιέσεων από τη γεωργία, τόσο στα υπόγεια όσο και στα επιφανειακά υδατικά σώματα. Με τον τρόπο αυτό, αυξάνεται η αποδοτικότητα της χρήσης του αρδευτικού νερού και βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής γεωργίας.

Η σημασία του προγράμματος και τα πρώτα έργα

Στη χώρα µας, το 80% των υδατικών πόρων χρησιµοποιείται για γεωργικούς σκοπούς, ενώ η µέση ετήσια αρδευτική ζήτηση φτάνει το 600 m3/στρέµµα. Ταυτόχρονα, πάνω από το 90% των επιφανειακών απορροών των υδάτων καταλήγει στη θάλασσα. Από τα 21 συνολικά έργα του προγράμματος, ανακοινώθηκε αρχικά μόνον η πρώτη δέσμη. Αποτελείται από οκτώ έργα, συνολικού κόστους κατασκευής 1,6 δισ. ευρώ, συμπεριλαµβάνοντας φράγµατα, εκσυγχρονισµό αρδευτικών δικτύων και έργα µεταφοράς νερού.

ταυυρωπος αρδευτικά έργα ΣΔΙΤ
Εκσυγχρονισµός δικτύων άρδευσης ΤΟΕΒ Ταυρωπού

Τα οκτώ έργα είναι:

  1. Έργα µεταφοράς νερού από Ποταµό Νέστο στην κοιλάδα της Ξάνθης (Π.Ε. Ξάνθης) Κόστος κατασκευής µε Σ∆ΙΤ: 203 εκατ. ευρώ. Αρδευόµενα στρέµµατα: 50.000 στρεµ. παρούσα φάση / 200.000 στρεµ. τελικό στάδιο. Ωφελούµενοι αγρότες 20.000.
  2. Εκσυγχρονισµός δικτύων άρδευσης ΤΟΕΒ Ταυρωπού. Κόστος κατασκευής µε Σ∆ΙΤ: 114 εκατ. Ευρώ Αρδευόµενα στρέµµατα: 115.000 στρεµ. Ωφελούµενοι αγρότες 5.750.
  3.  Λιµνοδεξαµενή Χοχλακιών Σητείας και δίκτυο προσαγωγών µεταφοράς νερού σε υφιστάµενο δίκτυο άρδευσης (Π.Ε. Λασιθίου). Κόστος κατασκευής µε Σ∆ΙΤ: 18.518.362 ευρώ. Χωρητικότητα νέου Ταµιευτήρα (µ3): 840.000. Αρδευόµενα στρέµµατα: 4.125 στρεµ. .Ωφελούµενοι αγρότες 500.
  4. Φράγµα και Δίκτυο Αγ. Ιωάννη Ιεράπετρας και δίκτυο άρδευσης (Π.Ε. Λασιθίου) Κόστος κατασκευής µε Σ∆ΙΤ: 26.044.385 ευρώ. Χωρητικότητα νέου Ταµιευτήρα (µ3): 1.705.000 .Αρδευόµενα στρέµµατα: 10.450 στρεµ. Ωφελούµενοι αγρότες 1.050 5) Φράγµα Μιναγιώτικο Πύλου και δίκτυο άρδευσης (Π.Ε. Μεσσηνίας). Κόστος κατασκευής µε Σ∆ΙΤ: 98.500.000 ευρώ .Χωρητικότητα νέου Ταµιευτήρα (µ3): 11.000.000 . Αρδευόµενα στρέµµατα: 35.000 στρεµ. Ωφελούµενοι αγρότες 3.500.
  5. Φράγµα στο Μπουγάζι ∆οµοκού και αρδευτικό δίκτυο (Π.Ε Φθιώτιδας). Κόστος κατασκευής µε Σ∆ΙΤ: 26.397.000 ευρώ. Χωρητικότητα νέου Ταµιευτήρα (µ3): 2.500.000. Αρδευόµενα στρέµµατα: 10.000 στρεµ. .Ωφελούµενοι αγρότες 1.000.
  6. Φράγµα στο Λιβάδι Αράχοβας, Αρδευτικό δίκτυο και υδροηλεκτρικό εργοστάσιο. Κόστος κατασκευής µε Σ∆ΙΤ: 23.005.200 ευρώ.  Χωρητικότητα νέου Ταµιευτήρα (µ3): 3.760.000. Αρδευόµενα στρέµµατα: 6.000 στρεµ. Ωφελούµενοι αγρότες 600.
  7. Αρδευτικό δίκτυο Υπέρεια – Ορφανά Καρδίτσας. Κόστος κατασκευής µε Σ∆ΙΤ: 88.066.645 ευρώ. Αρδευόµενα στρέµµατα: 74.650 στρεµ. Ωφελούµενοι αγρότες 3.730.
Ορφανά Καρδίτσας
Ορφανά Καρδίτσας, Αρδευτικό δίκτυο Υπέρεια

Δείτε εδώ, τι λένε κυβέρνηση και αντιπολίτευση για το πρώτο πρόγραμμα έργων άρδευσης στην Ελλάδα με ΣΔΙΤ.